A Paradigma Intézet blogja

Török külpolitikai gyorstalpaló

2020. október 27. - Póti Botond

Legkésőbb a szíriai menekültválság idejére mindenki számára világossá válhatott, hogy Európa és a Közel-Kelet határán fekvő Törökország a térségben igen jelentős szerepet játszik. Törökország lakossága több mint 80 millió főt tesz ki, gazdasági ereje nagy, a NATO-ban a második legnagyobb hadsereggel ő rendelkezik, földrajzi elhelyezkedése alapján pedig két kontinens és számos jelentős politikai rendszer között helyezkedik el – nem véletlen, hogy minden lehetősége megvan az országnak arra, hogy aktív és nem figyelmen kívül hagyható külpolitikát folytasson.  

 
EPA

Főbb hatalmi központok Törökország közelében

Törökország északnyugati határainál található az Európai Unió, ami katonai erejét tekintve kevésbé, viszont gazdasági erejét tekintve megkerülhetetlen erő a térségben. Kiemelendő az EU-s tagok közül Görögország és Ciprus, amely államok történelmi okokból hosszú ideje állnak szemben Törökországgal, és határosak is vele.

Északon, a Fekete- tenger túlpartján Oroszország terpeszkedik, amelynek régi vágya, hogy az orosz hadihajók számára a Földközi-tengeren is legyen biztonságos, állandóan nem befagyó kikötő, amely megtartása érdekében egészen messzi hajlandó elmenni. Erős hadserege és szénhidrogén-készletei, valamint Törökország környékén található szövetségesei és hatalmi érdekei miatt fontos Törökországnak figyelnie rá.

Törökország déli határai mentén különféle többé-kevésbé stabil arab államok találhatók, Észak-Afrikától keletre végig a Közel-Keleten. Kiemelkedő szerepet játszik a térségben az atomfegyverrel, valamint modern és óriási hadsereggel rendelkező Izrael, és a térség középhatalma, az iszlám síita ágának legfontosabb állama, Irán, ami szintén katonai ereje, kiterjedt milícia-hálózata és szövetségesi rendszere miatt erős.

Nagy létszámú népességet (kb. 30-40 millió fő) jelentenek a részint Törökországban, részint a környező országokban élő kurdok, akiknek önálló államalapítási kísérletei eddig kudarcba fulladtak, ennek ellenére mind a mai napig fontos céljuk ez.

Törökország szövetségi rendszerét tekintve a NATO tagja. Földrajzi helyzeténél fogva felbecsülhetetlen jelentőségű NATO bázisok vannak a területén, ezért is fontos a tagsága.

 

A török külpolitika főbb elvei régen és most

Hosszú ideig az államalapító Kemal Atatürk nyomán Törökország egyik fő külpolitikai elve az volt, hogy „béke otthon, béke a világban”, amelynek keretében Törökország békés bel- és külpolitikára törekedett. Másik meghatározó alapelv volt az, amit Erdogan elnök úgy fogalmazott meg, hogy „nulla probléma a szomszédokkal”, amelynek keretében igyekezett baráti diplomáciai és gazdasági kapcsolatot kiépíteni a közeli erőközpontokkal. Ez a két elv volt a meghatározó egészen Erdogan elnök hosszú regnálásának második feléig, amikor is Törökország gyakran megkezdte katonai erővel is megtámogatni külpolitikai céljait, amely viszont azzal az eredménnyel járt, hogy mára Törökországnak viszonylag kevés szövetségese maradt.

 

A török külpolitika és katonai beavatkozások főbb hatásirányai napjainkban és az emögött meghúzódó tényezők

Törökország, mint minden más aktív külpolitikát folytató állam, igyekszik alátámasztani különféle jól hangzó célokkal a törekvéseit. Előszeretettel hivatkozik az Oszmán Birodalom nagyságára és jóllétére, mint újra elérendő célra, egyfajta nacionalista érvként. Szereti feltüntetni magát, mint a világ törökjeinek legfőbb védelmezője. Szívesen utal a nemzetbiztonságra is, különösen a vele határos államok területén folytatott akciói során. Végül pedig, főleg az utóbbi időben ő is bejelentkezett az iszlám világ vezetésére törekvő államok listájára. Természetesen az esetek jó részében egyéb hatalmi érdekek húzódnak meg Törökország külpolitikai törekvései mögött.

 

Líbia

2020-ban Törökország is beavatkozott a líbiai polgárháborúban, jelentősrészt az ő fellépésének köszönhetően hiúsult meg a főváros, Tripoli bevétele, amit addig az ország másik legerősebb hatalma, Haftar tábornok ostromolt, aki a franciák, az oroszok és számos arab állam támogatását is élvezi. Törökország a Tripoli és szélesebb környékét, valamint Nyugat-Líbia egy részét uraló, az ENSZ által is elismert kormány oldalán lépett fel, nagy mennyiségű és modern haditechnika, katonai tanácsadók és kiképzők, valamint szíriai zsoldosok szállításával. Törökország segítségnyújtása során a térség történelmi múltjára hivatkozott, mely során hosszú ideig az Oszmán Birodalom része volt. Valójában Törökország egyezséget kötött a líbiai kormánnyal, amelynek keretében katonai segítségért cserében, Törökország széleskörű jogokat kap a két ország tengeri határán a tengerben fekvő szénhidrogén-mezők kiaknázására, amely nagy segítséget nyújthat Törökország kőolaj és földgáz igényeinek kielégítésében és ilyen forrásainak a diverzifikálásában.

 

Szíria (és Irak)

Szíriában Törökország a polgárháború kezdete óta támogatta a lázadókat diplomácia, katonai szállítmányok, kiképzés, tanácsadók, valamint a titkosszolgálata révén. 2016 óta viszont ez katonai együttműködéssé bővült, amelynek során mind a mai napig Szíria Törökországgal határos részén nagy területeken jelen van a török hadsereg. Törökország fellépésének hivatkozási alapjaként a nemzetbiztonságot (amely az ISIS, valamint a Kurd Munkáspárt terroristái miatt veszélyben van az érvelése szerint), valamint a területen élő török származású lázadók védelmét jelölte meg, humanitárius célokkal egyetemben (a háborús menekültek letelepítése és biztonsága). A valóság ezzel szemben az, hogy Törökország az amerikai kivonulás által keltett hatalmi űrbe próbált benyomulni, valamint a szíriai kurd függetlenségi törekvéseknek szeretne minden áron gátat szabni. Ennek érdekében viszonylag rövid ideig harcolt csak az Iszlám Állam ellen, viszont többször is a kurdok ernyőszervezetei ellen (SDF, YPG), valamint a lázadók védelme érdekében a szír kormánycsapatokkal is összecsapott. A kurdok szervezeteit következetesen a főleg Törökországban aktív, terrorszervezetként nyilvántartott Kurd Munkáspárttal (PKK) azonosítja, és nemzetbiztonsági okokból, őket terroristának bélyegezve próbál fellépni ellenük.

Irakban szintén a kurd függetlenségi törekvésekkel szemben van problémája, gyakran vezet az iraki hegyekben terroristának tartott kurd harcosok ellen rajtaütéseket.

A szíriai konfliktus során óriási feszültséget okozott Oroszországgal, amikor a török légvédelem a török határ közelében lelőtt egy orosz vadászgépet. Ezt a konfliktust azután Erdogan elnök bocsánatkérése oldotta fel, amelyet követően nagyrészt helyreállt a két ország kapcsolata, annak ellenére, hogy számos háborús konfliktusban továbbra is ellenkező oldalakat támogat a két hatalom.

Szintén konfliktusforrás az Európai Unióval szemben a szír és egyéb háborús menekültek kérdése. Törökországban nem kedvező a menekültek helyzete, nem véletlen, hogy szívesebben tartózkodnának inkább az EU területén, amely viszont, részben politikai, részben gazdasági értelemben nem bírta a menekültnyomást. Ezért megállapodást kötött Törökországgal, mely értelmében Törökország feltartja az EU felé tartó menekülteket, némi pénzért és gyakorlatilag az EU törökországi politikai történéseivel kapcsolatos hallgatásáért és kritikamentességért cserébe. Rendszeres diplomáciai csörte tárgya, hogy EU-s kritikák esetén Törökország az országában tartózkodó, több millió főre rugó menekültek elengedésével fenyegetőzik.  

 

Azerbajdzsán, Hegyi-Karabah és Örményország

Örményországgal Törökország hagyományosan rossz kapcsolatokkal rendelkezik, a két ország határai le vannak zárva egymással lassan 27 éve, és nincsenek diplomáciai kapcsolataik. Ennek oka még az Oszmán Birodalom által folytatott népirtásban keresendő, amelynek megtörténtét Törökország mind a mai napig tagadja, és amely kérdés az örmények számára viszont kulcsfontosságú, mivel mind a mai napig félnek attól, hogy a történelem megismétli önmagát, és Törökország újabb népirtást hajt végre az ország lakosságával szemben.  

Azerbajdzsánnal ezzel szemben a közös kultúra, vallás és a rokon népesség okán kiváló kapcsolatokat ápol Törökország.

Nem véletlen, hogy az idén Azerbajdzsán és Örményország között Hegyi-Karabah birtoklásáért folytatott háborúban Törökország rögtön Azerbajdzsán mellé állt, őt hadianyaggal, vadászgépekkel és diplomáciai támogatással ellátva, de nem zárkózott el a katonai támogatástól sem.

 

Katar

Katarban pár éve, a kormányzattal szorosan együttműködve Törökország egy nagy katonai bázist tart fent, valamint rendszeresen támogatja az országot segédszállítmányokkal. Az aktív török támogatás oka az, hogy Törökország vezető szerepre szeretne törni a Közel-Keleten és az iszlám világban is, és ennek érdekében stratégiai szempontból előnyös, hogy a másik hasonló szerepre törő ország, Szaúd-Arábia közvetlen szomszédságában van katonai bázisa, az „ellenségem ellensége a barátom” elv alapján. Ugyanis a Katar környéki arab államok évek óta gazdasági blokád alatt tartják Katart, névleg a terrorizmus elleni harc jegyében. Emögött inkább az áll, hogy Katar kísérletet tett a rá nehezedő szaúdi függés lazítására, a térség másik hatalmi központjával, Iránnal jó kapcsolatot ápol, valamint az Al-Jazeera hírügynökség fenntartásával jelentős befolyással van a Közel-Kelet politikájára. Törökország pedig természetesen nem hagyott ki egy olyan alkalmat, ahol borsot törhet a szaúdi királyság orra alá.

 

Észak-Ciprus

Ciprus szigetének északi része 1974 óta történelmi okokból a török hadsereg megszállása alatt áll, és területén egy kizárólag Törökország által elismert állam található, Észak-Ciprus néven. Ennek az államnak a létezése a török hadseregtől és segélyszállítmányoktól függ, ugyanis a nemzetközi embargók hatása miatt másként nem tudna életben maradni. A terület mind a mai napig feszültség forrása Görögország, Ciprus és Törökország között, ugyanis mindezidáig nem sikerült rendezniük a terület sorsát. Törökország egyébként a ciprusi török lakosság védelmének okán vonult be a szigetre, és úgy tűnik, hogy ez a nacionalista ok elegendő indok számára az ott tartózkodására, annak ellenére, hogy nem jövedelmező a megszállás számára semmilyen más szempontból (ha eltekintünk Ciprus szigetének kedvező geopolitikai helyzetétől).

 

Görögország (és Ciprus)

Törökországnak az első világháború után, függetlensége kikiáltását követően a területét meghatározó békeszerződés alapján az Égei-tenger térségében nagyon kevés sziget, és ezzel együtt kevés tengeri terület jutott. Ez akkoriban még nem volt súlyos probléma, viszont később a kőolaj és a földgáz fontossá vált, és az is felismerésre került, hogy a tengerek és óceánok milyen jelentős lelőhelyeket jelentenek e téren. Az utóbbi időkben kőolajat és földgázt keresve Törökország gyakran merészkedik be ciprusi és görög felségvizekre kutatóhajókkal, amiket időnként hadihajókkal is megtámogat; ez feszültséget okoz közte és az EU-s szomszédai között, akik a szuverenitásuk megsértését látják ezekben a lépésekben.   

 

Összegzés

Egyértelmű, hogy a mai török külpolitika egyik fő eszközévé lépett elő a katonai beavatkozás. Ennek oka a hagyományos diplomácia eszközeinek hatástalanságán túl a nacionalista és iszlámbarát belpolitika igényeinek kielégítése, valamint a kurd szeparatizmustól való félelem megerősödése. Rövidtávon nem úgy tűnik, hogy Törökországnak ez az új külpolitikai stílus nagy károkat okoznak, viszont közép és hosszú távon problémát jelenthetnek a korábbi szövetségeseinek elhidegülése és elpártolása, valamint az egyre gyengülő gazdaságon sem segítenek az ország növekvő katonai kiadásai és a katonai fellépései miatti potenciális gazdasági szankciók sem, ami szintén belpolitikai konfliktusok forrása lehet.

 

A bejegyzés szerzője a Paradigma Intézet gyakornoka, politológus hallgató és jogász. 

A bejegyzés trackback címe:

https://paradigma.blog.hu/api/trackback/id/tr7716259040

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2020.10.28. 08:01:36

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:02:08

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:03:11

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:04:14

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:04:45

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:05:48

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:06:20

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:06:52

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:08:27

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:08:58

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:09:30

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:10:01

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:10:33

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:11:04

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:11:36

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:12:08

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:12:39

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:13:11

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:13:42

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:14:14

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:15:17

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:15:48

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:16:20

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:16:51

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:17:23

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:17:57

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:19:00

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

2020.10.28. 08:19:28

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:20:03

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:20:34

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:21:06

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:21:37

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:22:09

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:22:40

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:25:19

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:28:26

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:28:58

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:29:29

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:30:01

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:31:04

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:31:35

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:32:07

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:33:09

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:33:41

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:34:12

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:34:44

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:35:15

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:36:18

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:36:50

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:37:21

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:37:53

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:38:25

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:39:28

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:39:59

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:40:31

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:41:02

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:41:34

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:42:05

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:42:37

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:43:08

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:43:40

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:44:43

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:45:14

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:45:46

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:46:49

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:47:52

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:48:23

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:48:55

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:49:26

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:49:58

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:50:29

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:51:32

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:52:04

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:52:35

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:53:07

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:53:38

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:54:10

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:54:41

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:55:13

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:55:45

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:56:47

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:57:19

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:57:51

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:58:22

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:58:54

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:59:25

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 08:59:57

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 09:01:00

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 09:01:31

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 09:02:03

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 09:02:35

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 09:03:06

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

2020.10.28. 09:03:38

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ahol te moderátor vagy, az az 1 blog ritkán kerül ki az index főoldalra, de ha kikerül, akkor neked az a feladatod, hogy egész nap ott őrködj, és szopjál engem is, meg a Fidesz droidokat is. nincs nálad nagyobb kurva a világon.

A többi blogon meg te is szopsz, meg a Fidesz droidok.

Én sehol nem szopok, mert minimális munkát végzek, szabadon, saját elhatározásomból, akkor, amikor akarom. Kár engem soha nem ér.

kvadrillio 2020.10.28. 13:05:41

TOOOOOOOD...AZ ANYÁD PICSÁJA CICINÉNI ! AMIKOR A BALATONHOZ S ÜDÜLNI KÜLDTETEK SOKKSZÁZEZER EMBERT, AKKOR JÁTÉK VOLT NEKED, MEG VIKTORKÁNAK A JÁRVÁNY ??? MOST MEG EZREK HÖRÖGNEK ÉS FULLADNAK MEG A COVIDBAN ??? BAZDMEG !!!!!!!!!!!

Müller Cecília: Jön a 150 ezres bírság, a koronavírus nem játék

komolytalan samu 2020.10.28. 13:08:59

Hát ez kissé felületére sikerült. Törökország kemalista berendezkedésének alapveto eleme volt a nyugathoz való igazodás és a szekularis állam. Mindkettőt garantálta a hadsereg, amely több esetben is puccsal távolította el a fenti elveket veszélyeztető kormányokat.

Sidenote: Erdogan győzelme, ill. a hadsereg fellépésének elmaradása jelentős részben az EU csatlakozási targyalasokon elfogadott kötelezettségek miatt történhetett meg. Az EU nem fogadhatott el egy olyan potenciális tagot, ahol a hadsereg felülírhatja a nepakaratot, így annak jogait az elocsatlakozasi tárgyalások során szűkítették, ill. a török hadsereg vezetése maga is a be nem avatkozas politikáját hirdette meg. Mivel a török népesség többsége sokkal kevésbé elkötelezett a nyugati civilizáció felé, mint a hadsereg, tkp. csak idő kérdése volt, hogy a népakarat mikor emel fel egy Erdogan jellegű, ahhoz hasonló figurát.

Törökország geopolitikailag egyébként gazdasági és katonai ereje ellenere ugyanabban a csapda helyzetben van, amiben a Krimi háború óta. Minden oldalról nála erősebb, vagy vele egyenrangú hatalmak veszik körül, az erdekszferajanak bővítését kizárólag súlyos konfliktusok árán képes megvalósítani.

A konfliktusos geopolitikai szituációt jelen esetben Erdogan türelmetlensége eszkalalja. Lassú epitkezessel lehetséges volna több régióban is növelni a török befolyást, de Törökország e helyett katonai erejére támaszkodva nyomul be labilis regiokba a gyorsabb siker reményében. A türelmetlenséget és a stratégiai gondolkodás hiányát jelzi, hogy pár éven belül sikerült minden szövetséges erdekeibe belegazolnia. Miközben az USA-val és az Eu-val szemben eleinte felvallalt konfliktusok meg belefértek el volna egy önálló, de tárgyaló képes Torokorszaggal való viszonyrendszerbe, az azeri kaland és a líbiai beavatkozás(utóbbi eleinte még egyezett is az olasz, és az EU tobbsegenek véleményével, itt a franciák tértek el a konszenzustól Határ támogatásával) már Törökország teljes potenciális elszigetelodeset vetíti előre.

Az orosz/iráni szövetség geopolitikailag már az elején is zsákutca volt, hiszen Törökország geopolitikai érdekei mindkét hatalommal (és minden tekintetben) ütköznek. Törökország kizárólag addig jelent értékét számukra, ameddig az leválasztható a nyugati blokkról. Egy független Törökország (ahogy az azeri beavatkozástól gyorsan kiderült) Oroszország számára is kockázat, ill. teher.

Erdogan egyre kevésbé képes felmérni a lépéseinek stratégiai következményeit, egyre több fronton vállal olyan konfliktusokat, stratégiai szovetsegesek nélkül, amelyek nyeresége csekély, viszont teljesen elszigeteli.

kvadrillio 2020.10.28. 13:09:07

valami Kovács András origó-újságfirkász mega hírtv plusz-mínusz-ban azt ecseteli kurvaokoskodva, hogy ha majd 20.000-en fexenek intenzív ágyakon, még akkor sem kell lezárni az országot, mert még 15 ezren elférnek a 35 ezer előkészített ágyakon !!!

MOST TÉLLEG, EZEK AZ EMBEREK MIÉRT NEM FEXENEK MÁR RÁ EZEKRE AZ ÁGYAKRA ?!!!!!
OTTAHELYÜK !!!!!!!!

kvadrillio 2020.10.28. 13:10:10

@kvadrillio: ESZEM-FASZOM MEGÁLLLLLLLLLLLLLLLLL....................

kvadrillio 2020.10.28. 13:18:32

KORONAVÍRUS....NEMCSAK TROMBÓZIST, SZEPSZIST IS CSINÁLHAT A COVID-VÍRUS !!!Koronavírus: nagy veszély fenyegeti a gyógyultakatkoronavíruskoronavírus hírekkoronavírus szövődményekkoronavírus vérmérgezéskoronavírus szepsziskoronavírus immunrendszerkoronavírus-fertőzésCOVID-19Szerző:HáziPatikaLétrehozva: 2020. július 30. 21:02Módosítva: 2020. július 31. 14:50Minden ötödik kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttnél vérmérgezés alakul ki a felépülés utáni egy éven belül - figyelmeztet egy jótékonysági szervezet, a UK Sepsis Trust. A koronavírus-fertőzés túlélőinek ezreinél diagnosztizálhatnak szepszist, vagyis vérmérgezést a közeljövőben. Ez csak az Egyesült Királyságban 20 ezer embert érinthet - számolt be róla a Sky News. Épp ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az árulkodó tünetekkel. A koronavírus-fertőzés túlélőinek ezreinél diagnosztizálhatnak szepszist.
Képünk illusztráció, forrása: Getty Images Vérmérgezést okozhat a koronavírus "Ahogy minden nagyobb közegészségügyi krízisnél, úgy a koronavírus-járvány esetében is rengeteg téves információ kering, ezért nagyon fontos, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a tények hangoztatására. Pont ez a célunk azzal is, amikor figyelmeztetünk mindenkit, hogy a vérmérgezés is lehet a COVID-19 egyik szövődménye" - hangsúlyoza a UK Sepsis Turst nevű jótékonysági szervezet. Hogyan zajlik le a szepszis? A válaszért kattintson ide! A szepszis egy életveszélyes állapot, amely akkor alakul ki, amikor a véráramba jutott kórokozók által kibocsátott mérgező anyagok hatására a szervezet gyakorlatilag megtámadja saját magát. A hétköznapi szóhasználatban csak vérmérgezésként emlegetett problémát tehát lényegében azimmunrendszernem megfelelő válaszreakciója idézi elő, amely akár végzetessé is válhat. Bár a szepszis a leggyakrabban bakteriális fertőzések után alakul ki, akár gombák vagy vírusok is állhatnak a hátterében. Az új kutatási eredmények szerint pedig bizony a koronavírus-fertőzés is ide vezethet, ráadásul nem is kis arányban: minden ötödik, a COVID-19 miatt kórházban kezelt túlélőnél. Fontos ismerni a jeleket A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az összes koronavírus-fertőzött nagyjából 1 százalékánál alakul ki szövődményként vérmérgezés. Ebben az a legaggasztóbb, hogy a szepszis eddig is az egyik leggyakoribb halálok volt a világban, és az intenzív osztályra került betegek nagy részét is ezzel a problémával kezelik. A súlyos szepszis pedig még megfelelő kezelés mellett is 30-50 százalékos valószínűséggel halállal végződik. Épp ezért nagyon fontos, hogy észrevegyünk magunkon vagy akár családtagjainkon, barátainkon a vérmérgezésre utaló jeleket. A legjellemzőbb tünetek a következők: zavaros beszédextrém izomfájdalom, remegésa vizeletürítés elmaradása egy napighalálfélelemfoltok vagy elszíneződések a bőrönsúlyos légszomj (2 másodpercenkénti vagy gyakoribb levegővétel)    
 

Ezeken kívül az is árulkodó lehet, ha nem tudunk 2-3 szót kimondani egymás után - mert nem bírjuk levegővel, vagy nem tudjuk formálni a szavakat -, valamint ha az ajkaink, az ujjaink vagy a lábujjaink elkékülnek. A jótékonysági szervezet azt javasolja, ha a felsorolt tünetek közül akár egyet is észlelünk magunkon - vagy ismerősünkön - a koronavírus-fertőzés leküzdését követő egy éven belül, azonnal kérjünk orvosi segítséget

kvadrillio 2020.10.28. 13:32:11

ÉN...AZ IJJJEN BOGARAKAT NAGYON CSÍPEM !!! :)

Fejetlenség
Bogár László
Vélemény és vita Fejetlenség
Életünk során mindig jelenségekkel találkozunk, de mindig a lényeget keressük, mert azt reméljük, hogy ha a lényeget megértjük, akkor ennek segítségével azt is megsejthetjük, hogy mit hoz a jövő
2020. október 27. kedd. 3:33

Ám a világ, amelyben élünk, nem segít minket ebben, sőt roppant erők mintha inkább azt próbálnák elérni, hogy ne juthassunk túl a jelenségek örvénylő világán, sőt ha lehet, vesszünk is el ezekben az örvényekben, hogy csak reménytelen vágyakozás maradjon a lényeg megértése. Most is történt „valami” Párizs környékén, ami önmagában sajnos már egyáltalán nem lep meg senkit, akármilyen látványos erőfeszítésekkel mímelik is a francia hatóságok a megdöbbenésüket. Vagy színlelnek, vagy ha valóban megdöbbennek, s csak most döbbennek meg ezen a történésen, akkor azzal nevetség tárgyává teszik magukat. Eddig ugyanis inkább csak abban jeleskedtek, hogy azok ellen lépjenek fel igen erélyesen, akik – kétségtelenül elég érdesen – jelzik, hogy az európai keresztény fehér ember utolsó maradványainak brutális felszámolása zajlik. Még ennél is brutálisabb az a tény, hogy ezt a felszámolási folyamatot irányító – bár természetesen „nem létező” – globális hatalmi szuperstruktúra, az európai lokális uralmi csoportok lehető legteljesebb támogatására számíthat e törekvése megvalósítása során.

Amikor az elmúlt héten Európa uralmi elitcsoportjainak évtizedek óta zajló értelmi és erkölcsi lezülléséről töprengtem, még nem gondoltam, hogy ilyen drámai, bár egyáltalán nem meglepő illusztrá­cióval szolgál az élet. A Párizs környéki „sajnálatos októberi események” ugyanis pontosan kiszámíthatók voltak, és az ilyen jellegű leírhatatlan szörnyűségek az unalmas napi rutin szintjére süllyedni látszanak. Az európai közönség már csak bágyadtan legyint minderre, ékes bizonyítékaként annak, hogy az euró­pai ember elemi életösztönének utolsó morzsái is elveszni látszanak. Remény tehát nem nagyon van már, de talán eltöprenghetünk arról, hogy mi van a jelenségvilág lejátszástechnikai felszíne alatt, mi is a stratégiai célja a „nem létező” világerőnek, és mi játszódik le, ha még van neki olyanja, az európai ember lelkében. Persze tudatában vagyok annak, hogy amit látunk, az már csak egy történelmi folyamat végpontja, egy olyan undorító bomlástermék-együttes, amelynek történelmi genezise és annak feltárása az egyik legjobban védett tabu.

Sem elégséges tudásom, sem bátorságom nincs ahhoz, hogy nekilássak annak a munkahipotézisnek a bizonyításához, hogy „annak idején” a kereszténységet és aztán néhány évszázaddal később az iszlámot azért „gyártották le”, hogy aztán évezredekig tartó egymásra uszításukkal a világ sokkal kényelmesebben legyen folyamatosan ellenőrizhető, fegyelmezhető és kifosztható. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy az „igaz hit” nevében az elmúlt ezer év során leírhatatlan szörnyűségek tömege ment végbe, és ebben mindkét monoteista vallás derekasan kivette a részét. Pontosabban, az „igaz hitre” való hivatkozással, amelynek természetesen semmi köze nincs az igaz hithez. Ahogy Jean Baudrillard írja, a spanyol konkvisztádor nem azért irtja olyan embertelen kegyetlenséggel az indiánokat, mert azok nem keresztények, hanem azért, mert felháborítja, hogy bár az indián formálisan pogány, de érzései, gondolatai, erkölcsei sokkal keresztényibbek, mint a konkvisztádoré, akit a fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas anyag (legfőképpen az arany) megszerzésének vágyán kívül a világon semmi nem mozgat már.

kvadrillio 2020.10.28. 13:32:44

@kvadrillio: ...Ehhez hasonlóan az iszlám mint rendszer napjainkban csupán sok száz millió frusztrált, primitív auto­mata pusztító indulattal véghez vitt rablóhadjárata a maradék erőforrások sáskahadként való felélése érdekében. S mivel kettejük közül
ő az, aki ehhez gátlástalan demográfiai burjánzást is képes nyomatékul hozzáadni, így nem kérdés, hogy a már csak unottan hedonizálgató, önmaga folytathatóságát értelmezni már nem képes fehér emberrel vívott, történelmileg hamis és pusztító háborújában ki fog felül kerekedni.

Az egyetlen esély az lenne – pontosabban inkább csak lehetett volna valamikor –, ha az ugyanazon struktúra által „legyártott” kereszténység és iszlám rádöbben, hogy közös „konstruktőrük” (vagy inkább destruktőrük) eredeti szándékával szembefordulva kellene, kellett volna valamilyen egyezségre jutniuk. Hogy volt-e ilyen történelmi pillanat, azt ma már nehéz beazonosítani – talán igen, talán nem –, de mindegy is most már, mert ez a történelmi pillanat, ha volt, ha lehetett egyáltalán, elmúlt. A mindent átható „fejetlenség” (mint tudjuk, minden metafora ezen a világon) most már csak e pusztulásba vezető lejtőn való egyre gyorsuló mozgásunkat valószínűsíti.

Nagyjából a mostani esethez hasonlítható, zseniálisan egyszerű és ördögien kegyetlen mechanizmusok vezetnek „egyenes vonalú egyenletes mozgással” a kölcsönös önmegsemmisítésbe. A nem létező világerő az egyik kezével rávezeti Európára e burjánzó pusztító hadat, és türelmet, együttérzést, multikultúrát hirdet álságosan. A másik kezével közben lokális ügynökein keresztül folyamatosan provokálja a primitív hisztériákra szocializált tömegeket, és így – ahogy az most is kiszámítható volt – horrorisztikus szörnyűségek során át veszi rá kreatúráit egymás kölcsönös felszámolására. Megint csak őszinte elismeréssel adózhatunk a világ nem létező urainak, elámulva elképesztő hozzáértésükön. Szép munka volt, csak így tovább, hajrá fehér ember, hajrá Európa!

(A szerző közgazdász)
süti beállítások módosítása