A Paradigma Intézet blogja

Rendőri rasszizmus és brutalitás: miért nem megoldás a rendőrség megszüntetése

2020. július 26. - Újvári Péter Ádám

Tegnaphoz képest két hónapja, május 25-én történt George Floyd halála, ami kirobbantotta az 1960-70-es évek óta nem látott kiterjedtségű rendőrségi brutalitás és rendszerszintű rasszizmus elleni tüntetéshullámot. Rengeteg javaslat és kezdeményezés született az elmúlt két hónapban, tágabb értelemben a ’60-as évek emberjogi mozgalmai, még tágabb értelemben a rabszolga-felszabadítás óta. Mivel évek-évszázadok óta nem történt gyökeres változás, sokan egy meglehetősen radikális elképzelés megvalósítását sürgetik: a rendőrség intézményének teljes megszüntetését. Megdöbbentő ötletnek tűnhet, de mérlegelése a probléma új aspektusaira világíthat rá.

header.jpg

Forrás: crimethinc.com

A mappingpoliceviolence.org által összegyűjtött statisztikák világosan és röviden összefoglalják a problémát:

 • Míg az amerikai népességnek csak a 13%-a, addig a rendőrság által 2013 után megölteknek a 28%-a volt fekete
 • 2019-ben 27 olyan nap volt, amelyiken a rendőrség nem ölt meg senkit
 • Háromszor nagyobb az esélye, hogy a rendőrség egy feketét öl meg, mint egy fehéret
 • 3-szor valószínűbb, hogy egy fekete fegyvertelen, mint egy fehér
 • A „rendőrtiszteknek meg kell védeniük magukat” nem kifogás: a rendőrség általi emberölés mértéke nem függ össze a bűnözés mértékével (ld. grafikon)
 • Azoknak a rendőröknek a 99%-a nem lett elítélve, akik embert öltek

rendorsegi_gyilkossag_per_bunozes.PNG

Forrás: mappingpoliceviolence.org

Az ún. police abolitionist mozgalmon belül elkülöníthetőek radikális és liberális elképzelések. Előbbiek a rendőrség teljes megszüntetését és különféle alternatívákkal való helyettesítését szorgalmazzák, mivel – szerintük – ha valami rendszerszinten romlott, azt nem érdemes tovább toldozni-foltozni; kizárólag a büntetésvégrehajtás, a faji-alapú társadalmi rend és az ezeket éltető kapitalista rendszer megszüntetése jelenthet megoldást. A liberális elképzelés ellenben nem törölné el a teljes intézményt. A társadalmi igazságosságot megfojtó, túlhierarchizált büntetés-végrehajtási rendszert alakítaná át inkább úgy, hogy több teret kapjanak az „emberibb”, megelőzés- és mentálhigiéné-alapú módszerek. Ide tartoznak például a problémamegoldásra szolgáló, prevenciós jellegű lakossági fórumok, hogy ne utólag, büntetés útján, hanem már a szabályszegés vagy bűncselekmény elkövetése előtt legyenek megoldva a problémák. Ha már elkövették, a fenyítés helyett a bűnelkövető társadalomba való visszaszokását és a társadalmi szabályok tiszteletének az elsajátítását kéne elősegíteni. Röviden: minimális büntetőjog, alternatív intézmények. A radikálisok tehát a meglévő rendszeren kívüli, a liberálisok pedig az azon belüli reformokban látják a megoldást.

A radikális For a World Without Police nevű szervezet – történelmi alapokra helyezve az érvelést, miszerint az amerikai rendőrség rendszerszinten rasszista – kiemeli, hogy a rendőri karhatalom Egyesült Államokbeli bevezetésére a rabszolgatartó társadalmi rend fenntartása okán volt szükség. A XIX. század derekán a javában zajló ipari forradalom melléktermékeként rohamosan nőttek a társadalmi különbségek, nőtt a szegénység, illetve egyre több rabszolgalázadással kellett szembenéznie a fehér vezetőrétegnek. Az elit vagyona és az azt konzerváló társadalmi rend védelmének érdekében egyre több államban vezették be a rendőrség intézményét vagy ahhoz hasonló karhatalmi intézményeket. A rabszolgatartó déli államokban ezeket „rabszolga-őrjáratnak” (slave patrol) nevezeték. A mind a mai napig fennálló probléma szempontjából fontos megjegyezni, hogy az Egyesült Államokban még az általános rabszolgafelszabadítás és a polgári állam kiépülése előtt terjedt el ez a törvényvégrehajtási forma, így mindenképpen elmondható, hogy a rasszizmus rányomta bélyegét a rendszerre.

police-5.jpg

A slave patrol a korabeli ábrázolás szerint (forrás: crimethinc.com)

Megoldási javaslatok és radikális abolicionizmus

A kompromisszummentes radikális irányzat leginkább a mainstream elképzelések eredménytelenségére vagy elégtelenségére reagál. Habár ezeket fontosnak és szükségesnek tartják az irányzat képviselői, szerintük az összehangolatlan, inkonzisztens, szűk látószögű reform nem reform.

Egy régi követelést felfrissítve, az Amerikai Szociológiai Szövetség Faji és Etnikai Osztálya – egyéb szervezetek, aktivisták és gondolkodók mellett – a rendőrség katonai jellegének megszüntetésére szólította fel az állami és helyi önkormányzatokat, hogy a civilek és a rendőrség között kialakulhasson egy élhetőbb, jóhiszemű viszony. Mivel a szövetségi szintű törvényvégrehajtásért felelős állami szervek (pl. Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Administration (DEA)) nem szólhatnak bele állami és helyi ügyekbe, ezeknek a reformoknak a jövője állami és helyi szinten dől el.

Egy biztonságpolitikai szakértő szerint (legalább) két oka van a túlzott katonai jellegnek. A 2000-es évek elején az Afganisztánban és Irakban harcoló katonák nagy része rendőrként folytatta pályafutását. Ha egy erőszakos tüntetőtömeggel találják szemben magukat, sokukban a háborús élmények és protokollok kerülnek felszínre, és esetlegesen a kelleténél erőszakosabb tömegoszlatási módszereket alkalmazhatnak. Ezen túl, a rendőrség fegyverarzenálja indokolatlanul militarizált, ami abból ered, hogy rendszerint náluk landolnak az amerikai hadipar katonaságnak szánt arzenáljának maradékai. Így a rendőrség képe nem biztonságérzetet, jóhiszeműséget, hanem inkább félelmet kelt a lakosságban. Ez egy egyértelmű tömeglélektani magyarázata a mostani tüntetéseknek.

Kérdés azonban, hogy az önkormányzatok, akiknél reklamálnak demilitarizáció-ügyben hogyan kerülhetik meg a hadiipar érdekeit, ha egyáltalán szándékukban áll. A radikális abolicionisták szerint ebből kifolyólag kizárólag a tágabb struktúra, vagyis a fehér felsőbbrendűséget hirdető kapitalista társadalmi rend és állami intézményrendszer megsemmisítésével reformálható meg igazán a rendőrség.

gettyimages-1216620279.jpeg

Forrás: Ricardo Arduengo/AFP/Getty Images

További frusztrációra és – különösen a színesbőrűekre tekintettel – félelemre ad okot, hogy gyakorlatilag szankcionálhatatlanok az indokolatlan erőszakot alkalmazó rendőrök. George Floyd meggyilkolása előtt, Derek Chauvin ellen tizennyolc panasz érkezett és két fegyvertelen őslakos indián származású civilt ölt meg. Habár elképzelhetetlennek gondolnánk, a jelenlegi szabályok szerint nem tiltott alkalmazni a rendőrségnek ilyen vagy hasonló előélettel rendelkező rendőrtiszteket.

A „Defund the police” szlogennel fémjelzett mozgalom elvenne a rendőrség támogatásából, és a megelőzésre fókuszáló, társadalmi változást előidéző projektekbe fektetne, amik elősegíthetnék a bűnelkövetés mértékének csökkenését. Az LA for Youth például a Los Angeles megyei törvényvégrehajtási büdzsének egy százalékát vagy annak egy 100 millió dollár nagyságú részét 25.000 munkahely megteremtésére és egyéb hasonló projektekre fordítaná.

A rendőrség megszüntetése a rendőrség létrejöttéhez vezet

Habár a radikális oldalnak abban igaza van, hogy a társadalmi-gazdasági valóságon kívül nem értelmezhető a rendőrség, ezáltal nem is igazán megreformálható, rengeteg nyilvánvaló problémával jár annak megszüntetése. Ezeket a seattle-i (Washington) Capitol Hill városrészében kialakított autonóm zóna (CHAZ) története kiválóan szemlélteti.

A városrészen belüli hat háztömbnyi területen június 9. és július 1. között egy „no-cop” zónát alakítottak ki Black Lives Matter tüntetők és egyéb anarchista szervezetek. Ezt a tüntetők és a rendőrség sokszor halálos következményekkel járó összecsapásai előzték meg. Június 5-én 30 napos könnygázhasználati tilalmat kellett elrendelnie a polgármesternek, mivel a szükségesnél többször használt a rendőrség könnygázt, villanógránátot és paprikasprayt. Ennek ellenére, a Seattle Times tudósítása szerint a következő napokban könnygázt és villanógránátot vetett be az immár városi, megyei és állami erőkkel kiegészült rendőrség. Június 8-án a helyzet deeszkalálása érdekében elhagyta a rendőrség a kelet-seattle-i kerületi rendőrőrsöt és az akörüli hat háztömbnyi területet. A helyi rapper, Raz Simone vezette tüntetők másnap decentralizálták a helyi önkormányzatot egy rendőrség nélküli városnegyed kialakításának a céljából. Követeléseik magukba foglalták:

 • A lakásbérleti díjak kontrollálását, hogy ne szálljanak el az árak;
 • A dzsentrifikáció visszafordítását, azaz annak megakadályozását, hogy a középrétegek külvárosba költözésének következtében gettósodjon a belváros;
 • A rendőrség megszüntetését vagy támogatásának leállítását;
 • Közegészségügyi rendszert;
 • A marihuána-birtoklás és hatóságoknak való ellenszegülés miatt börtönbüntetést töltő foglyok szabadlábra helyezését

Utóbbi követelésnek a háttere, hogy az USÁ-ban az ún. crime bill többéves börtönbüntetés kiszabását teszi lehetővé ilyen vagy hasonló súlyosságú szabályszegések miatt. Ennek is betudható, hogy az USA minden más államnál több embert börtönöz be, a globális börtönpopuláció 25 százaléka Egyesült Államokbeli börtönökben van. Az 1994-es crime bill, ami a színes bőrű embereket kifejezetten hátrányosan érinti, lehetővé tette, hogy a legapróbb tettekért börtönbe kerüljenek az elkövetők. A törvény egyébként központi szerepet kapott a Trump és Biden közötti kampánycsatározásban.

960x0.jpg

Forrás: Anadolu Agency/ Getty Images

Seattle-re visszatérve, míg június 14-én ünnepi hangulatról számolt be az USA Today, 20-án, 21-én és 23-án lövöldözésekig fajult a tüntetés a zónán belül és annak közelében, ami a tüntetők területvesztéséhez és néhány tüntető távozásához vezetett. Június 22-én az Associated Press azt írta, hogy a hangulat megváltozott: a tüntetők egy radikálisabb csoportja meneteléseket szervezett és fegyveres őrséget állítottak fel a rend fenntartásának érdekében. Egyes hírforrások arról számoltak be, hogy a mozgalom/kommuna vezetője, Raz Simone rapper zsarnoki módon viselkedik pozíciójában. Ezt követően a polgármester – aki egyébként eleinte azt nyilatkozta, hogy „party” hangulat van, nincs szó fegyveres hatalomátvételről, és hogy biztonságban van mind a tömeg mind a lakosság – a zónába való bevonulásra tett ígéretet. Az egy héttel későbbi, június 29-i lövöldözés volt az utolsó csepp a pohárba: egy 16 éves fiú a kórházba szállítást követően belehalt lőtt sebeibe (nem lehet tudni, ki volt az elkövető) és egy 14 éves fiú, szintén lőtt sebekkel intenzív osztályra került. Pár nappal ezután, július elsején visszaszerezte a rendőrség a területet és a rendőrfőkapitányság épületét, a tüntetések azonban folytatódtak.

Vagyis: a „no-cop zone” kialakítása végsősoron ahhoz vezetett, hogy mivel a rendőrség távolléte nélkül nem lehetett fenntartani a rendet (a helyi vállalkozások tulajdonosainak például magáncégeket kellett megbízniuk biztonságuk fenntartása érdekében), a tüntetőknek fegyveres őröket kellett az autonóm zóna szélére vezényelni hasonló indokból, mint amiért a rendőrség létezik – ez a rendfenntartás, azaz a rend fenntartása. A rendőrség teljes megszüntetése nem lehetséges, mivel minden ember, legyen bal- vagy jobboldali, anarchista vagy fasiszta, igényli a biztonságot, ami pedig nincs biztosítva rendőri karhatalom nélkül. Márpedig saját fegyveres őrségüknek a felállítása után nem mondhatják a mozgalom/kommuna tagjai, vezetői, hogy sikeres volt a „no-cop” zóna felállítása: mindegy milyen ruhában vannak, milyen szervezetet alkotnak, a kommuna fegyveres emberei ugyanazt a célt szolgálják, mint a rendőrség. Ők ráadásul politikai alapon és egy konkrét politikai cél és társadalmi rend fenntartása érdekében lettek felállítva. Egyébként pont úgy, ahogyan a 19. századi slave patrol-ok és részben a rendőrségi szervezetek is.

seattle-east-precinct-620-rantz-620x370.jpg

Seattle Police People Department East Precinct (Forrás: mynorthwest.com)

Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy egy rendfenntartó intézmény – legyen az a rendőrség vagy bármi más – mennyire van átitatva a rasszizmus mérgével, és hogy annak (rendőr)tisztjei mennyire érzik magukat felhatalmazva arra és mennyire vannak felhatalmazva arra (merthogy a szankcionálhatóság hiánya felhatalmazást jelent), hogy a szükségesnél/legálisnál erőszakosabb rendfenntartási, akár tömegoszlatási módszereket alkalmazzanak. Habár a rendőrség eltörlése lehetetlen (mint láttuk Seattle-ben), annak megreformálása nem feltétlenül az: évtizedek óta ugyanazokat a megoldásokat szorgalmazzák az aktivisták és gondolkodók, mégsem látszanak megoldódni a rendőri brutalitáshoz és rasszizmushoz kapcsolható problémák. Hat éve, miután a fekete Michael Brownt lelőtte egy fehér rendőrtiszt, ugyanígy az utcára vonultak az emberek és ugyanezekért a reformokért kiáltottak. Most, hogy két hónap után relatíve lecsendesedni látszanak a kedélyek, nem látni még, hogy mennyivel fog tudni több eredményt elérni a mostani tüntetéshullám, mint a hat évvel ezelőtti, de az őszi választások előtti időzítés és a nemzetközi közvéleménytől kapott figyelem és szolidaritás nem rontja esélyeit. Az viszont biztos, hogy az Amerikai Egyesült Államokban nem fogják elbocsájtani az összes rendőrt holnap. Ha mégis, a lakosság holnapután odaadja fegyvereiket és felhatalmazásukat egy más néven futó rendvédelmi szervezetnek. A rendőrség megszüntetése lehetetlen, mert a biztonságérzetet igénylő társadalom újjászervezi azt.

A bejegyzés szerzője a Paradigma Intézet gyakornoka, jelenleg Culture, Politics and Society szakon hallgató.

Források:

Buggs, S. G. et al. (2020) ‘Systemic Anti-Black Racism Must Be Dismantled: Statement by the American Sociological Association Section on Racial and Ethnic Minorities’:, Sociology of Race and Ethnicity. SAGE PublicationsSage CA: Los Angeles, CA. doi: 10.1177/2332649220941019.

Chazkel, A., Kim, M. and Paik, A. N. (2020) ‘Worlds without Police’, Radical History Review, 2020(137), pp. 1–12. doi: 10.1215/01636545-8092738.

Dwilson, S. D. (2020) ‘“You’re Now Leaving the USA”: Capitol Hill Autonomous Zone Map in Seattle’, Heavy.com, 10 June. Available at: https://heavy.com/news/2020/06/capitol-hill-autonomous-zone-chaz/ (Accessed: 24 July 2020).

Hu, J. C. (2020) What’s Really Going On at Seattle’s So-Called Autonomous Zone?, Slate Magazine. Available at: https://slate.com/technology/2020/06/seattle-capitol-hill-autonomous-zone-occupied-protest.html (Accessed: 24 July 2020).

Journal, C. F. R. is a contributing editor of C. et al. (2020) Antifa Activists Claim First Territory in Seattle, City Journal. Available at: https://www.city-journal.org/antifa-seattle-capitol-hill-autonomous-zone (Accessed: 24 July 2020).

McDowell, M. G. and Fernandez, L. A. (2018) ‘“Disband, Disempower, and Disarm”: Amplifying the Theory and Practice of Police Abolition’, Critical Criminology, 26(3), pp. 373–391. doi: 10.1007/s10612-018-9400-4.

The Economist (June 4th 2020 edition) ‘How to fix American policing’. Available at: https://www.economist.com/united-states/2020/06/04/how-to-fix-american-policing (Accessed: 24 July 2020).

A bejegyzés trackback címe:

https://paradigma.blog.hu/api/trackback/id/tr8816078082

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.26. 20:04:08

Ennyit tudok hozzászólni:

zordidok.blog.hu/2020/07/22/i_have_a_nightmare

Felmondtad a leckét, jár neked a címlap: hibátlan, politikailag korrekt valósághajlítás és valóságtagadás volt, szinte megkönnyeztem...kivéve persze Seattle esetét, mert az már egyszerűen védhetetlen a legelvetemültebb valósághajlító számára is, de azért ott is igyekeztél tartani a frontot. Úgy nagyjából minden videofelvétel és amerikai kommentár ékes cáfolata a szavaidnak az amerikai valóságról a fehérek és a feketék közötti összeütközések okainak vonatkozásában akár társadalmi, akár az adott "tüntetés" szintjén.(még az FBI adatai és statisztikái is cáfolják).

Tanulságos volt, jól mulattam. Az, ahogy a "tüntetéseken" alkalmazott rendőri "erőszakra" keresed a magyarázatot (vegytiszta agymosás a "szakértő" szövege), az egyszerűen felülmúlhatatlan.

Tzimisce · http://tzimisce.blog.hu 2020.07.26. 22:23:15

@zord íjász: csatlakozom. Katasztrófa. Szépen, rendesen megdolgozott a napi betevőjéért, remélem felveszik a Mércéhez.

midnightcoder2 2020.07.27. 07:36:26

Ezzel szemben a tények a következők:
- Az USA-ban kb. 2x annyi fehéret ölnek meg a rendőrök évente mint feketét.
- Ugyanott kb. 6000 gyilkosság történik évente, ebből testvériesen fele-fele arányban részesülnek a feketék és a fehérek mind elkövetői, mind áldozat oldalon, azaz úgy 3000-3000 fekete és fehér öl meg úgy 3000-3000 feketét illetve fehéret.
- Ami még érdekes, hogy szinte kizárólag fehér öl fehéret, és fekete feketét, csak olyan százas nagyságrendben öl fekete fehéret vagy fehér feketét.
- Az USA polgárainak úgy 80%-a fehér és úgy 18%-a fekete.

Mi következik ebből ? Egyrészt az, hogy ha kivonnánk a képletből a rendőröket, azt elsősorban a fekete áldozatok szívnák meg, és a fekete tettesek nyernének vele. Ebben persze nincs sok meglepő, a baloldal mindig is a tettesek oldalán állt az áldozatokkal szemben. A másik, hogy igen valóban nagyobb az esélye annak, hogy négerként összeütközésbe kerülj a rendőrökkel - mert hogy jóval nagyobb eséllyel vagy bűnöző is.

midnightcoder2 2020.07.27. 07:37:15

Ami amúgy az igazán meglepő, hogy az amcsiknál efféle statisztikák létezhetnek. Itt Európában inkább a szőnyeg alá szoktuk söpörni a tényeket.

midnightcoder2 2020.07.27. 14:28:01

"A radikális abolicionisták szerint ebből kifolyólag kizárólag a tágabb struktúra, vagyis a fehér felsőbbrendűséget hirdető kapitalista társadalmi rend és állami intézményrendszer megsemmisítésével reformálható meg igazán a rendőrség."

Egy-egy ilyen csávót szívesen elküldenék pár éves tanulmányútra Észak-Koreába.

Amúgy egyébként az amcsi rendőrök nagy része fekete.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.07.28. 08:03:37

Meg kell szüntetni a rendőrséget.

Helyére Soros majd kinevez egy természetesen teljesen független civil bizottságot, mely teljtalmilag megver mindenkit, aki nem demokrata.

Ad Dio 2020.07.28. 08:24:54

Miért nem szüntetik meg a rendőrséget? Talán mert a társadalom elsöprő többsége nem akarja hogy megszüntessék?

Tudod, az ugy van a demokráciákban ~ már ha jól működnek ~ hogy a közösséget érintő kérdésekben a többség dönt. A kisebbség meg ~ akármennyire aresszív, hangos, politika által tolt is ~ szépen elfogadja ezt.

Ozsetan 2020.07.28. 08:36:39

Nem a rendőrséggel van baj. A rendőrségi módszerek tarthatatlanok. Értelmetlenek, diszfunkcionálisak, embertelenek. Gyakorlatilag csak a primitív bosszúvágy kiszolgálásra alkalmasak, a társadalmi normák betartásának segítésére szinte teljesen alkalmatlanok. Elmondható, hogy a világ valamennyi államának rendőrségével ez a helyzet. Az elmúlt század közepétől egyértelműen megfogalmazódtak az egyetemes emberi magatartásnormák, melyekhez jóformán minden állam nagy csinnadrattával csatlakozott, de azokat egyetlen állam sem tartotta be soha, sőt az utóbbi időben létezésüket is igyekeznek elhallgatni. A magukat jogállamnak nevezők néha megpróbálják polgáraiktól ezeket a normákat számon kérni, de a közhatalomra nézve rendszeresen mellőzik azokat. Eklatáns példa: a halálbüntetés elítélendő, általában tiltott, de a rendőri intézkedés elleni ellenszegülés esetén alkalmazott azonnali emberölés jóformán mindenütt elfogadott, akkor is, ha a biológiai törvényszerűségek következtében cselekvőképtelen, öntudatlan egyénről van szó. A rendszeresen alkalmazott, iparszerű kényszerítő intézkedések indokolatlanságáról, célszerűtlenségéről nem is beszélve, amelyek szinte minden esetben ellentételesek az egyetemes emberi normákkal. Változtatásra mindannyiunk érdekében mielőbb szükség volna. Ugyanúgy, mint minden más értelmetlen intézményrendszer esetében. Talán a biológiai törvényszerűségek figyelembevételén alapuló büntetőjogi reform a rendőri tevékenység értelmessé tételére is alkalmas lehetne. Ma már az ehhez szükséges technikai lehetőségek rendelkezésre állnak, kár azokat adatvédelmi és egyéb hatékonyságcsökkentő eszközökkel ellehetetleníteni.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.28. 08:47:56

@Ozsetan: Isten nevét a szádra hiába ne vedd, de azt hiszem ez az a pillanat, amikor azt kell mondjam, hogy Jézus Krisztus Atya Úr Isten Szentséges Szűz Mária Mindenszentek Aprószentek Buddha és a Zen összes szelleme segítsen meg engem...ez olyan volt, mintha egyenesen antifa terrorista agymosó kurzus és egy álliberális, rasszista antirasszista szeánsz elegyének a közepébe csöppentem volna. Horror.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.28. 08:50:29

@MAXVAL bircaman közíró: Most azt leszámítva, hogy csak a szokásos és ocsmány feladatodat teljesíted, ebben a hozzászólásodban határozottan fellelhető némi humormorzsa, Iván. Megdicsért valamiért a szófiai FSZB részlegparancsnoka, és jó kedved van?

midnightcoder2 2020.07.28. 09:40:10

"Az elmúlt század közepétől egyértelműen megfogalmazódtak az egyetemes emberi magatartásnormák, melyekhez jóformán minden állam nagy csinnadrattával csatlakozott, de azokat egyetlen állam sem tartotta be soha, sőt az utóbbi időben létezésüket is igyekeznek elhallgatni"

Miután időközben bebizonyosodott, hogy az akkoriban megfogalmazott dolgok tökéletesen figyelmen kívül hagyták az emberi természetet, így ezek alapján nemigen lehet társadalmat építeni.

Natália Szabó 86 2020.07.28. 09:54:49

@zord íjász: A végkövetkeztetéseid helyesek, de a számokon kicsit pontosítanék. Az FBI (50 állam és Washington DC adatait összesítő) statisztikái szerint 14 123 személy vált gyilkosság áldozatává 2018-ban. (A 2019-es adatok még nem elérhetőek az FBI honlapján.) Ezeket a gyilkosságokat összesen 16 335 személy követte el (vélhetően társtettesség miatt). Az áldozatok 52 %-a, az ismert etnikumú/rasszú elkövetők 55 %-a volt fekete. (A feketék aránya egyébiránt 13,4 % a teljes lakosságon belül.) A (nem latino) fehérek esetében ugyanezek a számok: áldozat 28 %, elkövető 29 %. (A (nem latino) fehérek aránya a teljes népességen belül 60,4 %.)

A feketék sérelmére elkövetett emberölések 91 %-ában fekete volt az elkövető, 5 %-ában (nem latino) fehér. A (nem latino) fehérek sérelmére elkövetett emberölések 76 %-ában (nem latino) fehér volt az elkövető, 16 %-ában fekete. 2018-ban összesen 151 feketét öltek meg (nem latino) fehérek, és 371 (nem latino) fehéret öltek meg feketék.

100 ezer fekete lakosra 14,36 gyilkosságot elkövető fekete személy jut (ez a legdurvább 3. világbéli adatokkal vetekszik), míg 100 ezer (nem latino) fehér lakosra csak 1,67 (ez még Európában sem lenne kiugró számosság). Összességében tehát a fekete népességen belül 8,6-szer nagyobb a gyilkosságot elkövetők száma. (De az áldozataik 91 %-ban feketék.)

A számok értékelésénél ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy ezek az adatok csak az ismert etnikumú/rasszú elkövetőket tudják bemutatni, de az esetek 29 %-ában nem ismert az elkövető etnikuma/rassza. (Talán nem ismert maga az elkövető sem, vagy az államok nem szolgáltattak erre vonatkozó adatokat az FBI számára. Ez sajna nem derült ki az FBI honlapjáról.)

(Bár nem tartozik a témához, de a (nem latino) fehérek gyilkossági statisztikái annak ellenére európai szinten mozognak, hogy legális a fegyvertartás. Ennyit arról a mítosztról, hogy az amerikaiak halomra gyilkolják egymást a legálisan tartott fegyvereikkel. A többségi társadalom esetében ez az állítás egyáltalán nem állja meg a helyét.)

Elnézést, ha hosszú voltam, de a forrásokat azért még megadom:

Bűnügyi statisztikák: ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2018/crime-in-the-u.s.-2018/topic-pages/expanded-homicide

Népességi statisztikák: www.census.gov/quickfacts/fact/table/US

Natália Szabó 86 2020.07.28. 09:58:13

@Natália Szabó 86: Bocsánat, midnightcoder2 2020.07.27. 07:36:26 hozzászólásához írtam.

Kivlov 2020.07.28. 10:04:54

qvaaa unalmas már ez az önsajnáltatás, amit a zs-k, c-k, feketék, libbantak, akárkik, bárkik csinálnak. Be kéne tagozódni a többségi társadalomba, elfogadni az általános normákat és kész. Otthon meg lehet buzulni, hőbörögni, akármi olyat csinálni, amire a többség nem kíváncsi.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.28. 10:12:45

@Natália Szabó 86: Kicsit csodálkoztam is, hogy miért címzed ezeket nekem, ...ezek az adatok ott vannak a blogposztomban, linkekkel.

Natália Szabó 86 2020.07.28. 10:14:01

@zord íjász: Bocs mégegyszer. Nem olvastam a blogodat, de ránézek.

Buchhalter 2020.07.28. 10:25:54

@Natália Szabó 86: az iskolai lövöldözéseket az adataiddal nem tudod megmagyarázni! Érdekes,Európában 10 évenként akad talán egy.Tehát továbbra sem értek egyet a jogos amerikai fegyver joghoz! Az USA minden téren reformokra szorul,vagy szép lassan bedarálja a kínai nagy testvér.

midnight coder 2020.07.28. 10:26:30

@Natália Szabó 86: Ez amúgy azért is érdekes, mert egy átlag európaitól annyira nagyon nincs mit elvenni, ugyanakkor a rabló nincs is annyira rászorulva (Pl. a csóróknak is van TB-je).

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.28. 10:28:05

@Natália Szabó 86: Én meg azt hittem, hogy igen, és azután dobtad ezt nekem ide az adatokkal...ezért nem értettem.

Egyébként hasznosabb valamit így kigyűjtve közölni akár blogposztban, akár kommentben, ahogy te tetted, mert brit tudósok már régen bebizonyították, hogy az olvasók nem kattintanak rá a linkekre és/vagy nem ellenőrzik le a kapott információk hitelességét. Csak néha egy-egy ilyen adathalmaz kigyűjtése önálló blogposztnak is beillenne, vagy egy hosszú blogposzt esetében (én ilyeneket írok, ha komoly témáról van szó, és nálam többnyire minden az) brutálisan növelni tudja az amúgy is tldr blogposztot. Szóval korrekt komment volt ez így, mintha egyszerűen csak a linket raktad volna be...bár azt kétlem, hogy a bloggertárson sokat segítene. :-)

index.hu/techtud/2020/06/17/a_legtobb_ember_csak_azt_a_hirt_olvassa_el_amit_ele_tesznek/

midnight coder 2020.07.28. 10:32:21

@Buchhalter: Nézd, az amcsiknál meghal évente pár száz ember lövöldözésben, ami elhanyagolható Pl. az autóbalesetben 2-3 nap alatt többen halnak meg ott. Itt európában átlag 50 évenként van egy Holocaust, Nagy Októberi vagy más hasonló csintalanság csak azért, mert itt az átlagpolgár alattvaló, az állam pedig élet és halál ura, ez pedig rendszeresen bevonz a hatalomba valami idiótát. És ne hidd, hogy a szerb népirtással vége lett ennek.

midnight coder 2020.07.28. 10:38:22

@Buchhalter: Amúgy a kínaiak valóban felzabálják az amcsikat, de egy baloldali fordulat ezen csak rontana. Az amcsik bajai alapvetően gazdaságiak, és nincs az a baloldali fordulat ami valaha valahol javított volna egy ország gazdaságán. Különösen olyan országén ahol nagy számban van jelen erőszakos és képzetlen kisebbség.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.28. 10:39:40

@Buchhalter: Ha bedarálja az nem azért lesz, mert az USA 52 államában (többféle módon) szabályozzák a fegyverviselés alkotmányos jogát. A kettőnek semmi köze egymáshoz.
Sőt, extrém esetben ez éppen megakadályozza a hagyományos/katonai/szárazföldi erőkkel történő bedarálást. Az USA-ban 300 millióan élnek és 400 millió fegyver van Legálisan(!) a lakosságnál. Azért ez már nagy falatnak tűnik. Nyilván nem atombombákkal végrehajtott támadás elhárításáról beszélek, hanem az utcai harcok nyers valóságáról.

Mindig minden demokrácia folyamatos korrekcióra, javításra és reformra szorul...csak észre kell venni, hogy az adott terv nem éppen ellenkező hatású-e, tehát önfelszámoló, szuicid, destruktív és az adott demokrácia alapjait megkérdőjelező. A demokrácia sajátossága, hogy "élő társadalmi közeget" jelent. Egy diktatúrában nincs ilyen gond, az fix, és egyszerű: ha kinyitod a pofádat, bebörtönöznek vagy tarkón lőnek. Egy diktatúrának soha nem kell gondolkoznia önmagáról, elég fenntartani és működtetni a jól bevált módszereket. Egy demokrácia: az nyughatatlan erő. De ez benne a jó és a szép is.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.28. 10:43:53

@midnight coder: @midnightcoder2: Itt valami fennforgás van nicklenyúlás vonatkozásában, vagy álmomban két macska voltam és játszottam egymással, vagy felváltva használod őket?

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.28. 10:50:48

@midnight coder: "Nézd, az amcsiknál meghal évente pár száz ember lövöldözésben, ami elhanyagolható Pl. az autóbalesetben 2-3 nap alatt többen halnak meg ott."

Na, :-) ez kissé elnagyolt leképezése a tényleges helyzetnek a gyilkosságok vonatkozásában, és neked címezték ezt, hátha nem láttad: @Natália Szabó 86:

Natália Szabó 86 2020.07.28. 10:54:53

@midnight coder: Pont ezt akartam írni a fegyverviselés elleni érvhez. Valaki kiszámolhatná, hogy ha Európában legalizálnák a fegyverviselést, akkor naponta hány embert kellene legyilkolnia a fegyveres hordáknak 100 éven keresztül, hogy utolérjék az európai államok XX. századi gyilkosságainak számát...

Fikalnyik Eugén 2020.07.28. 11:13:02

Donald Trump ezúton is köszöni a szélbalos mozgalmaknak újraválasztását.

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 11:13:53

Sajnálnám ha megszűnne az Index és csatolt részei, mert akkor nem láthatnánk életközelből a vergődést, amit egy ilyen irás képvisel

Rendőri erőszakról irni a rendőrök elleni erőszak nélkül Amerikában már eleve necces. Az erőszak eszkalációjáról van szó, amibe legfeljebb másodlagosan keverednek rasszista elemek.

Tény, hogy belekeverednek. Akinek volt már dolga fekete rendőrrel Amerikában (vagy más egyenruhással) az tapasztalhatta a tömény gyűlöletet, amit még az se nagyon mérsékel, ha megtudja hogy külföldi vagy mert azt nem biztos hogy érti mi az hogy külföld, a fehérek iránti gyűlölete viszont zsigeri.

A Floyd esetről irni anélkül, hogy tisztáznánk hogy erővel állt ellen a rendőri intézkedésnek, megintcsak necces. Ja és hogy ismertek olyan esetek, amikor ugyanilyen rendőri intézkedésnek fehér áldozata is volt, az már végképp nem illik a giccsesen liberált világképbe. Na meg hogy a Floyddal szemben intézkedő rendőrök fele nem is "kaukázusi" volt

Pont ilyen irást vár el a zember az Indextől

erol 2020.07.28. 11:20:49

"miért nem megoldás a rendőrség megszüntetése"
miért nem megoldás a kórházak megszüntetése? Ott is halnak meg feketék
miért nem megoldás a közlekedés megszüntetése? Ott is halnak meg feketék
ekkora fasságot rég olvastam

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 11:23:02

@Ad Dio:
Volt már rá példa, hogy funkcionálisan megszűnt Amerikában, például rendőrsztrájk miatt. Egyetlen nap alatt sokszorosára ugrott az erőszakos bűncselekmények száma. De a realitás soha nem fogja megzavarni a liberált agyakat

steery 2020.07.28. 11:27:20

Ide vezet a multikultúrális társadalom és a kormányzat hatalmaskodása, meg a sok szigorítás és keménykedés. Ami ellen harcolnak, azt erősítik. Sok tényező bonyolult összjátékaként lett ennyire rossz és kezelhetetlen a helyzet. Az eredmény: lokális népfölkelések, lázadások és mini forradalmak kusza kutyuléka. Az emberek szeretnék megoldani a társadalmukat megnyomorító, ordító igazságtalanságok és egyenlőtlenségek tömkelegét, de nem elég okosak hozzá, hogy jobb, működő modellt találjanak helyette, mert ilyen nem létezik, plusz nincsenek hozzá erőforrásaik sem. Az országot irányító háttérhatalmi csoportok által ugráltatott, politikai váltógazdálkodást folytató két nagy strómanpártra meg biztosan nem számíthatnak az emberek ez ügyben.
Talán emlékeztek még a foglaljuk el a Wall streetet mozgalomra. Az egy békés kísérlet volt a helyzet megváltoztatására. Mi lett az eredménye? Szétzavarták, felszámolták az egészet ahelyett, hogy felkarolták volna és lett volna valami eredménye. Ha a problémákat nem sikerül megoldani békésen, akkor marad az erőszak.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.07.28. 11:38:50

@zord íjász:

A humor kiváló eszköz a propagandában. Érdemes gyakran élni vele.

Egyébként meg, a folyamatok a mi és nem a ti oldalunkon vannak, te egy bukott és éppen bukó világot akarsz visszahozni, visszatartani. Elhiszem, hogy nem gonoszságból teszed, hanem a dolgok félrértéséből, de ettől még esélytelen vagy. A felvilágosodás, a liberalizmus, a kapitalizmus emberellenes zsákutcájának útja járhatatlan. Hiába van nálatok a világ minden pénze, lám, nem segít...

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 11:40:12

@erol:
Lehet hogy csak véletlen, de amiről kritikusan irsz az pont egybevág Karigerinek a haveri orgánumok által népszerűsitett elméletével. A koronavirus a kórházakból terjedt szét az ő Budapestjére. Mint a gabonazsizsik amit amit a kulák annak idején belekevert a beszolgáltásra való gabonájába

enrikokaruszo 2020.07.28. 11:43:23

megszüntethető a rendőrség, ha a törvényeket is hatályon kívül helyezzük, senki sem szeg meg egyet sem, na nem igaz?
fegyvert minden kandalló fölé, lőszert kissé távolabb, éljen a vadnyugat
persze nem ám olyann macsós John Wayne stílusban
a nyilvánvaló hazugságokat, az áldozatok arányairól már méltatták másutt

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 11:49:07

@steery:
Az erőszak nagyon jól bevált már az orosz polgárháborúban. 20-30 millió embert kellett csak megölni, és milyen jó lett aztán minden. Az amerikai "klasszikus" polgárháború csatatéri játszadozás volt ólomkatonákkal ahhoz képest

Ami most benne lóg a levegőben Amerikában az inkább a szovjet tipusú, haladó eszmékkel erősen átideologizált fegyveres konfliktus lehetősége. Inkább az érzelmekre hat, vagyis nincs lehetőség pragmatikus megegyezésre, egymás kiirtása marad. Fegyver van, jó szórakozást hozzá

kewcheg 2020.07.28. 12:46:43

Amerika eddig nem volt rasszista, most majd az lesz....:(
Így lehet kicsinálni a világ egyik legélhetőbb országát....
Közben Kína - ahol az emberi élet kabátgombot ér - a hasát csapkodva röhög....

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 13:45:23

@kewcheg:
Kis túlzással Amerika a harmadik atombombát most saját magára dobta le. Azokat a professzionális technikákat, amiket a nekik nem tetsző rezsimek megbuktatására fejlesztettek ki az elmúlt évtizedek során, most odahaza is bevetették a hatalmi harc eszközeként

Az etnikai sokféleség, vagy bőrszin sokféleség mindig jó alapot kinál a felforgatáshoz. Csak meg kell nézni, hányszor próbáltak már erre rájátszani Magyarország ellen. Ha nincs sokféleség, akkor csinálni kell mesterségesen az illegális migrációval és attól fogva ott a kanóc, amit csak meg kell gyújtani.

HaCS 2020.07.28. 14:19:05

"Utóbbi követelésnek a háttere, hogy az USÁ-ban az ún. crime bill többéves börtönbüntetés kiszabását teszi lehetővé ilyen vagy hasonló súlyosságú szabályszegések miatt."

A crime billnek ehhez az égvilágon semmi köze.
Az intézkedésnek ellenszegülés régóta része az amerikai jognak. Vétség, és a legtöbb esetben bírság, maximum 3 hónapig tartó, minősített esetben max. 1 évig tartó szabadságvesztés a büntetési tétele. (Persze az eredeti cselekményen kívül, attól függetlenül.) És fogdán, nem börtönben. Kis hazánkban sincs ez sokkal másképp.

"Az 1994-es crime bill, ami a színes bőrű embereket kifejezetten hátrányosan érinti, lehetővé tette, hogy a legapróbb tettekért börtönbe kerüljenek az elkövetők."

Jelöld már meg melyik forrásban olvastad ezt a sületlenséget! Annak a törvénynek a két legnagyobb vitát kiváltó eleme a 60 újfajta halálbüntetési tétel (terrorizmusért, kábítószer csempészetért, szövetségi ügynök megöléséért...), és a félautomata karabélyok betiltása.

Része még ezen kívül a nálunk "három csapás" néven elhíresült törvény, szexuális bűncselekmények, és ezer más dolog, de egyetlen kukk nincs benne a legapróbb tettekről. Egy akkoriban országos vihart, és elnökválasztást eldöntő törvény nem a csokitolvajlásról szólt.

Basszus nem is értem...

www.congress.gov/bill/103rd-congress/house-bill/3355/text

www.ncjrs.gov/txtfiles/billfs.txt

kewcheg 2020.07.28. 14:26:16

@Az EU a népek börtöne: ..hát igen, Mao és Lenin szelleme itt kísért....

midnightcoder2 2020.07.28. 16:15:55

@kewcheg: Na ja. Az amcsik ezerrel harcolnak a kínai komcsik ellen, miközben épp folyamatban van a rendszer implementálása ott is. Csak hát ahhoz, hogy a kommunizmus dolog működjön (legalább félig, mert azért a kínaiaknál csak a párt neve kommunista, szerintem inkább császárság az csak több császárral) kínaiak kellenek. Az olyan individualista népséggel mint a kínai (vagy a magyar) ez a kommunizmus dolog nem nagyon műxik.

midnightcoder2 2020.07.28. 16:29:11

@steery: Ez a dolog pont nem a társadalmi igazságosságról szól, hanem az a progresszív nyomulás ami mostanság az amcsi médiából dől. A mozik mostanában teli vannak 50 kilós női Rambókkal, a guglinál (és jó eséllyel nem csak ott, csak ott bukott ki) hátrányba kerülsz a felvételnél ha fehér vagy ázsiai férfi vagy. És persze az egész történet a rasszizmusról szól: ha valaki megemlíti hogy all lives matters nem csak a black, az könnyen bajba kerül arrafelé. És ha George Floyd történetesen fehér, akkor a lőtéri kutya nem szarta volna le, hogy megöli az a rendőr.

Reding Roli 2020.07.28. 16:31:39

A rendszerszintű rasszizmus egy nagyon is lètező jelensèg az USA- ban, így a rendőrség általános beidegződèsei is abból indulnak ki , hogy a más bőrszínűek vagy a bevándorlók alacsonyabb rendűek, hajlamosabbak bűnöket elkövetni, ezért nem rèszesülnek egyenlő elbánásban...A rendőrsèg jelentős rèsze az erőszak, fegyver kultúráján felnőtt redneck - tanulatlan előítèletes bunkó...
Mindezt úgy írom , hogy saját tapasztalatból ismerem az amerikai igazságszolgáltatást...
Az egèsz amerikai társadalom már règen robbanasközeli állapotban van, csak eddig valahogy sikerült a felszín alá söpörni a mèrhetetlen igazságtalanságokat , a hatalmas vagyoni különbsègeket..Az amerikai álommal etettèk az embereket, pedig a " rags to rich " - ma már szinte nem lètezik..
Egy menő egyetem èves tandíja 60 ezer USD, ès ez csak a tandíj...A diákok 10-15%- a jut valamilyen ösztöndíjhoz, a többinek magának kell megteremteni ezt a hatalmas összeget..
A fehèr angolszász ès a zsidó felső osztalyok leuraltak a rendszert , a többi embernek a munkaalapú társadalom jut...Vagy dolgozik ,vagy nem , a szabadsag alig lètezik...

Ezt a rendszert elègeltèk meg az emberek , de már régen nem feketèk polgárjogi mozgalma a kèrdès , kb 60-70% a fehér ember lètszama a "forradalmárok " között, akik rendszert akarnak váltani ...

A cèl már az amerikai kapitalizmus szètverèse ès az öreg , fehèr uralkodóosztály hatalmának megtörèse, erőszakszervezetènek szètzavarása... A tüntetők ès az ellentünteők is fegyverekkel mennek az utcára , ès szinte minden nap megölnek valakit ....
Trump sem jogállami eszközökkel kezeli a tüntetèseket: jelzès nèlküli fèlregularis alakulatokat vet be ,ès embereket elrabolnak a nyílt utcán...Ez már az anarchia ès a polgárháború kezdete..

midnightcoder2 2020.07.28. 16:33:32

@steery: Amúgy az a vicces, hogy az amcsiknál ez az egész balfék mozgalom pont a munkások kihagyásával működik, igazából a feminizmusról, rasszismusról, homokosokról, sötétzöldkről szól és köze nincs a társadalmi igazságtalansághoz. Ez nem a munkásság érdekeinek védelméről, hanem a nyugati civilizáció lerombolásáról szól.

midnightcoder2 2020.07.28. 16:36:33

@Reding Roli: "A rendszerszintű rasszizmus egy nagyon is lètező jelensèg az USA- ban". Persze. Milyen színű is volt az előző elnök ?

Reding Roli 2020.07.28. 16:44:23

@midnightcoder2:" Egy fecske nem csinál nyarat " - rendszerszintű rasszizmus az bizony lèzetik, amely gyökere az èvszazados előítèletek fennmaradasaból adódik...A nagyvárosokban ez nem annyira jellemző, de dèli kisvárosban nagyon is...A Ku- Klux- Klan a mai napig aktív szervet a Proud Boys is vígan masírozik.. Trump szerint " derèk fiúk" ezek..

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 16:56:42

@midnightcoder2:
A világ bármelyik népe túlságosan individualista a komenizmushoz. Ha működne a kollektiv eszme, a komenista államokban kisebb rendőrség lenne, mint az individualista államokban. Valójában pont fordiva jön ki

midnightcoder2 2020.07.28. 17:02:48

@Reding Roli: Ahol rendszerszintű rasszizmus van, ott egy fekete miniszterelnöknek esélye sem lett volna. Egy olyan országban pláne nem, ahol a feketék aránya 13%, míg a fehéreké 80.

midnightcoder2 2020.07.28. 17:05:46

@Az EU a népek börtöne: Más a lelkivilága egy keleti embernek mint egy nyugatinak. A mai individualista demokratikus kapitalizmust a nyugati fehér ember találta ki saját magának. Igazából sikeresen sehová máshová nem sikerült exportálni. Még a legsikeresebbek a japánok voltak, de ha megnézed a japán társadalmat... hát annyira nem tett neki jót ez a dolog.

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 17:11:24

@Reding Roli:
"A rendőrsèg jelentős rèsze az erőszak, fegyver kultúráján felnőtt redneck - tanulatlan előítèletes bunkó..."

Ez elmondható a legtöbb amerikairól. Ahogy egy (történetesen baloldali) arisztokrata fogalmazott: műveletlen csámcsogó fehér négerek. Pont ezért nem fognak semmire jutni, ha szétverik ami - sok hibával együtt - működik

A forgatókönyv ismert korábbi zavargások, természeti katasztrófák idejéből: a csőcselék kifosztja az üzleteket, lehetőleg a luxuscuccokkal kezdve. Egy fogyasztói társadalomban ez a felemelkedés útja. Aztán jön a brutális rendfenntartói beavatkozás, ami nélkül nem műxik az egész. Ha meg a csőcselék győz, egymást fogják kifosztani

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 17:19:42

@midnightcoder2:
A legtöbb ország a komenizmus és a "vegytiszta" individualista kapitalizmus között áll valahol.

A komenizmus egy csúcsbaromság, mert pont azt a területet akarja kollektivizálni, amiben az individualizmus még hasznos is tud lenni: a gazdaságot. De a nemzeti, lokálpatrióta, vallási vagy más egyéb kollektiv eszmék szükséges részét képezik bármelyik működő államrezonnak

A libsizmus pont ezt akarja lerombolni, igy tud versenyre kelni baromság tekintetében a komenizmussal

midnightcoder2 2020.07.28. 17:33:40

@Az EU a népek börtöne: Igazából az amcsik - és az európaiak - akkor kúrták el, nem kicsit de nagyon amikor exportálták a gazdaságukat a fejlődő országokba, elsősorban Kínába és Indiába, és ezzel létrehozták a globalizált gazdaságot. Ami globalizált munkaerőpiacot is jelent, ami viszont azzal jár, hogy az amcsi rednecknek versenyeznie kell(ene) a kicsi kínaival, indiaival vietnamival, stb a bérekben (mert hogy szolgáltatásban kb. ugyanazt tudja). Csakhogy az amcsi Joe hamburgerének árából Vietnamban egy falu eldolgozik, és a nap végén sorban köszönik meg, hogy ma sem lőtted le őket. Ergo Joe-nak (és az európai kollégájának) nemigen lesz munkája. Amit Európában egy darabig megold a szociális rendszer (amíg fel nem éli az évszázadokon át felhalmozott gazdasági / technológiai előnyét). Az amcsik meg úgy jártak. Persze ez a szopacs csak mostanában áll meg a redneck szintjén, 10-20 év múlva a kicsi kínai mérnökök is jobbak lesznek árban és teljesítményben mint az európai vagy amcsi kollégáik.

midnightcoder2 2020.07.28. 17:35:22

@Az EU a népek börtöne: Ja, és egy amcsi baloldali fordulat ezt az egészet a többszörösére gyorsítja.

Reding Roli 2020.07.28. 18:22:27

@midnightcoder2: Obama legutóbbi beszèdeiben is felhívta a figyelmet , hogy a rendszerszintű rasszizmus jelen van az USA -ban ...Nem explicit formában , az állami törvènyek szintjèn , hanem a helyi szintű jogalkalmazásban , ès az erőszakszervezetek rèszèről, vagy èppen egyes helyi közössègekben ...Ha a feketèk többsèg úgy èrzi, hogy diszkriminálják , akkor lètező a problèma, ezt kell megoldani a politikai szinten ..
Annak hogy Obama nyerni tudott , ahhoz van köze , hogy több a demokrata szavazó , Obama önmagat "mixed race- nek " határozta meg ( nem afroamerikainak..) ráadásul volt egy nagy gazdasági világválság ...De, a rasszizmus az nem tűnt el, sőt ha lehet azt mondani , csak rosszabb lett..
10 - 15 ève mèg sokkal nagyobb nyugalom volt, nem masíroztak a fehèr felsőbbrendűsèget hirdető, katonai egyenruhás automata fegyveres , náci csoportok...Most , a Trump èrában minden rosszabb lett...Persze, már a feketèk is fegyverkeznek,mert ők is szeretnèk megvèdeni magukat a fehèr felsőbbrendűsèget hirdetőktől...

nincs1agy 2020.07.28. 19:20:52

@Reding Roli: Gratulálok, felmondtad a pc idióta leckét. A fekete népesség erősen felülreprezentált bizonyos bűcselekménytípusokban, akárcsak nálunk a cigányok. Persze érthető, hogy nem örülnek, amikor megfogják őket, de talán nem nekik kellene eldönteni, hogy milyen legyen a rendőrség működése..

nincs1agy 2020.07.28. 19:23:22

@Reding Roli: "katonai egyenruhás automata fegyveres"

Max félautomata. Legalábbis ezeket lehet beszerezni a fegyverboltban. A Kalasnyikov gépkarabélyokat pl. kizárólag félautomata változatban exportálják az USA-ba..

nincs1agy 2020.07.28. 19:26:29

@midnightcoder2: Ez az irányított utcai majomcirkusz Floyd nélkül is elkezdődött volna. Be volt tervezve , hogy zűrzavart gerjesszenek ,csökkentve Trump újraválasztási esélyeit. Persze simán lehet, hogy fordítva sül el az egész..Mint egy védőoltás, amely stimulálja a szervezet védekezőrendszerét..

Reding Roli 2020.07.28. 19:47:42

@nincs1agy: teljesen mindegy , hogy az afroamerikai lakosság mennyire reprezentatív bizonyos bűncselekmèny típusok esetèben , kollektív módon akkor sem lehet elítèlni egy közössèget , a hatóságoknak pedig egyenlő elbánásban kell rèszesíteni őket is ...Ez jelenleg csorbát szenved , az amerikai igazságszolgáltatás esetèben...Èn nem a 888- ról tájèkozódom , hanem közöttük is èltem East Clevelandben...Az emberek 99 %- a Magyarországon úgy ítèlkezik, hogy csak a hanguletkeltő szèlsőjobb sajtó híreit olvassa , pedig a valóság nem fekete- fehér ...Igaz, hogy az afroamerikaiak között több a bűncselekmènyt elkövető, de a legrosszabb ès a legalacsonyabb bèrt fizető munkákat is ők vègzik el, pl az gyorsètteremben kiszolgálnak, walmart eladók, , buszt vezetnek, stb...Ezek olyan " alapvető " munkák , amit a fehérember már nem szívesen vègez .. Az èremnek mindig kèt oldala van , de nácik persze csak a rosszat látják a más bőrszínűekben , kollektíven ítèlkeznek...

Exploiter 2020.07.28. 19:56:52

A szép kis statisztikából kimaradt, hogy a bűnözők hány százaléka fekete (az usaban van ilyen statisztika, érdekes), meg hogy egy rendőr által lelőtt feketére hány (tízezer) fekete által lelőtt fekete jut.
Az, hogy egyáltalán gondolati szinten felmerül a rendőrség megszüntetése, jelzi, hogy az idei év az emberi kognitív képességek zuhanórepülését hozta.
A béka segge alól a mérési hiba szintjére értünk.

Reding Roli 2020.07.28. 20:02:43

@nincs1agy: persze lehet hogy fordítva sül el az egèsz"

Lehet, de a jelenlegi közvèlemènykutatsasok pont az ellenkezőjèt mutatják: a kulcsállamokban is jobban áll Biden ès kèt számjegyű vezetèst ért el országosan , egyelőre csak a közvèlemènykutatsaok téren , de az általános percepció az, hogy Trump nem volt jó elnök....
151 ezer ember halálában lehet közvetett felelőssège , mert elbagtellizálta a járványt...Nem fogadta el az orvostudomány ajanlásait, negligálta a veszèlyt, stb... De, alapvetően is egy g..ci politikát folytatott, pl elvette a szegènyek gyógyszertámogatsát...Tipikusan olyan elnök , aki csak a felső 1% èrdekeit nèzi, de a fehér , vidèki , vallásos , őskonzervatív lakosságot sikeresen fèlrevezette a populista demagógiával...

nincs1agy 2020.07.28. 20:08:39

@Reding Roli: Egyenlőség nincs. Ez egy libsidióta kitalálmány.. A négerek szellemi képességei egyszerűbben szerényebbek, ezért nem jutnak jobb állásokhoz. Viszont jobban kosaraznak, jobbak a sportban. Miért nem lehet ezt a tényt végre elfogadni?

Reding Roli 2020.07.28. 20:13:13

@Exploiter: Azért merült fel, mert már nemcsak ritka ès egyedi esetek , túlkapások vannak , hanem egyre inkább gyilkosságok is előfordulnak , mint Breonna Taylor esetèben ....A társadalmi igèny jogos, hogy új törvènyi szabályozást , vagy egy teljesen új szervezet felállítását várnák el...

nincs1agy 2020.07.28. 20:13:45

@Reding Roli: Iszonyatos Trump ellenes nyomás van a sajtóban. Közel se biztos, hogy mindenki elismeri, hogy őt támogatja. Majd a szavazófülkék magányában jön el az igazság pillanata. Valamint Trump kezében ott van még a külpolitikai fegyver, és Biden nyilvánvaló szenilitásának problémája. Sztem egyébként kissé korán indították el ezt a majomcirkuszt az utcákon. Nem lehet ezt a végtelenségig csinálni és még több mint három hónap van az elnökválasztásig.

Reding Roli 2020.07.28. 20:28:06

@nincs1agy: A nègerek szellemi kèpssègei szerènyebbek"
Igen , a nácik mindig erre hivatkoznak, csakhogy mindössze 15 pont a különbsèg a mert átlagos IQ- ban , az USA- belül mèrve.. ...Abban viszont nincs tudományos konszenzus , hogy ebben a környezeti feltètelek vagy a genetika számít jobban...Feltehetőleg , egy kicsit mindkettő, de ez mèg így sem igazolja a jelenlegi ordító vagyoni különbsègeket...
Nem minden kis nèger alkalmas rap sztárnak , boxolónak, vagy kosarlabdasnak..
Lehet , hogy a John Hopkison szeretne orvosnak tanulni..De nem teheti , mert nincs rá èvi 55 ezer dollárja
Vagy megfordítva : ha van mondjuk egy 18 èves 115 - ös IQ körül teljesítő fehér felső osztalybeli gyerek, az biztos elvègez egy jó egyetemet , egy afroamerikai , ha szegèny családba születik, lehet hogy csak buszsöfőr lesz belőle..
Ebből van elegük a feketèknek ès fehérek jelentős rèszènek is ...

Reding Roli 2020.07.28. 20:32:26

@nincs1agy: Gerontokracia van, nekem Biden sem szimpatikus...Minden attól függ , hogy a kulcsállamokban hogyan szavaznak...
A demokratak vezetnek a nagyvarosokban , a fiatalabbak , a nők , a színesbőrűek között...Trump pedig a vidèki , fèrfi közèpkorú lakosságot szólítja meg inkább ...

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 20:37:13

@midnightcoder2:
Ezek a hülyék azt hiszik, hogy Putyin meghekkelte a választást igy lett Trampiból elnök. Pedig valójában Lenin hekkelte meg az agyukat a mauzóleumból

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 20:51:27

Lehet hogy nyitott kapukat döngetek, de Floydot is ugyanúgy be kéne balzsamozni hiszen ugyanaz elmondható rá, amit Leninről danolásztak:

"A rablánc a lábon nehéz volt
De széttörte büszkén a nép
Hát éljen a hős, aki értünk
Feláldozta hű életét,
Floyd!
Hát éljen Floyd és a nép!

A béklyó a porba lehullott
S az ember a napfénybe néz
A zászlót emeld fel az égig
És légy hozzá hű, míg csak élsz!
Lenin!
Ő járjon előtted míg élsz

És gyúlnak a lángok, a földön,
Már árad a fény szerteszét,
Így mindenhol, északon, s délen,
Szabad lesz és boldog a nép,
Lenin!
Szabad lesz és boldog a nép.

Ma milljóknak ajkán egy név zeng,
E név oly nagy és oly dicső,
Nem hervasztja el semmi ármány,
Nem hervasztja el az idő
Lenin!
Nem hervasztja el az idő!

Csak jól fogd a fegyvert a kézbe
Te harcos, te hős nemzedék
Hisz példád Lenin aki érted
Feláldozta hű életét
Lenin!
Feláldozta hű életét!
'

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.28. 21:09:54

@Reding Roli: Próbáltam tűrtőztetni magam, de kudarcot vallottam, idáig bírtam. Akkor lássuk:

"Lehet , hogy a John Hopkison szeretne orvosnak tanulni..De nem teheti , mert nincs rá èvi 55 ezer dollárja
Vagy megfordítva : ha van mondjuk egy 18 èves 115 - ös IQ körül teljesítő fehér felső osztalybeli gyerek, az biztos elvègez egy jó egyetemet , egy afroamerikai , ha szegèny családba születik, lehet hogy csak buszsöfőr lesz belőle.."

A white trashnak, a fehér munkásosztály/fehér alsó középosztály tagjainak, vagy a spanyol ajkú/ázsiai szegényeknek sincsen 55 dollárja egyetmre beíratni a gyermekeiket, de őket le se szarod, eszedbe se jut megemlíteni, hogy ez nem etnikai alapú probléma. Ezt csak a rasszista antirasszisták tolják napi 24 órában, hogy elhitessék, itt a fehér kiváltság ellen harcolnak, és minden fekete az ő oldalukon áll...ezzzel bebuktak, erősen.

Ha van mondjuk egy 18 èves 115 - ös IQ körül teljesítő fekete felső osztálybeli gyerek, az biztos elvègez egy jó egyetemet , egy szegény fehér/latino/ázsiai , ha szegèny családba születik, lehet hogy csak buszsöfőr lesz belőle....

Mindent tudsz.

"10 - 15 ève mèg sokkal nagyobb nyugalom volt, nem masíroztak a fehèr felsőbbrendűsèget hirdető, katonai egyenruhás automata fegyveres , náci csoportok...Most , a Trump èrában minden rosszabb lett...Persze, már a feketèk is fegyverkeznek,mert ők is szeretnèk megvèdeni magukat a fehèr felsőbbrendűsèget hirdetőktől..."

Ekkora ordenáré hazugságot még nem láttam leírva a témában. A Black Panther és a hozzájuk hasonló fekete/radikális erőszakszervezetek már Martin Luther King idején is kőkeményen fegyverkeztek, mostanra pedig a legálisan tartott fegyverarzenál mellett, kikerülhetetlen tényező a fekete közösségekben terjedő szélsőséges erőszak, amelyeket olyan illegális fegyverekkel követnek el a gettógengszterek, amelyeknek a számát még megbecsülni sem merik a hatóságok.

De ne keseredj el, a kis rasszista védenceid mostanra eljutottak oda, hogy nyíltan hangoztatják az álláspontjukat más téren is, nem csak a fehérek letérdeltetésével és a rendszer felgyújtásában reménykedve, hanem a távlati céljaikban:

"...A szövetségi fővárosban nem fajult el a tüntetés, Washington belvárosában a protestálók azt skandálták: a fehér amerikaiak menjenek vissza Európába, ahonnan a felmenőik származnak..."

index.hu/kulfold/2020/07/27/az_amerikai_kormany_tovabbi_szovetsegi_eroket_kuld_portlandbe_az_eroszak_megfekezesere/

Annál szebb semmi nincs, mint amikor 13 %-nyi feketének egy kisebb(!) sok esetben kőkeményen baloldali-anarchista (értsd: politikai bűnöző), rasszista, és vegytisztán bűnöző része arra szólítja fel a többségi fehéreket, hogy takarodjanak el az USA-ból. A baj csak az, hogy azt hiszik, pl. a spanyol ajkúak és az ázsiaik majd melléjük állnak...amiben erősen tévedni fognak, és ha sokáig rohangálnak a faszerdőben a kis védenceid, majd a torkukon akad a falat.

És itt látható, mennyire védtelenek...meg abban az 1000 videóban, ami fent van a youtube-on, amióta elszabadult az erőszak a városokban, és valahol csak erősödik folyamatosan. Naná, hogy a fehérek és a velük szimpatizáló feketék (!) is felvonulnak. És öröm látni azt is, amikor a fekete rendőrök (nyilván rasszista hazaáruló csicskák) agyba-főbe verik ezt az ocsmány csőcseléket, teljesen színvak módon, a fehéreket és a feketéket is ütve, mert a bűnözőkkel, a fekete közösség, a demokrácia és amerika ellenségeivel pontosan így kell bánni. Annál már csak az csodálatosabb, amikor a fekete rendőrfőnökök, polgármesterek, szakszervezeti vezetők, sportolók, ...küldik el ezt a "haladár csőcseléket" (HaFr) a kurva anyjukba.

www.youtube.com/watch?v=uXBQHD0iib4&feature=emb_logo

www.youtube.com/watch?v=rqHwFZ5UnJE

disqus.com/home/discussion/444hu/tetotol_talpig_felfegyverzett_fekete_tuntetok_koveteltek_a_lelott_breonna_taylor_ugyenek_kivizsgalas/

Kovacs Nocraft Jozsefne 2020.07.28. 21:18:51

@Reding Roli:

"mindössze 15 pont a különbsèg a mert átlagos IQ- ban , az USA- belül mèrve"

Az a 15 pont azért eléggé jelentős különbség.

"ez mèg így sem igazolja a jelenlegi ordító vagyoni különbsègeket..."

Bár statisztikailag igaz, hogy a magasabb IQ-val rendelkezők átlagosan gazdagabbak, a vagyoni különbségek csak részben függnek az IQ-től, sok egyéb tényező is belejátszik.

midnightcoder2 2020.07.28. 21:22:48

@Reding Roli: "De nem teheti , mert nincs rá èvi 55 ezer dollárja"
Egyrészt vannak ösztöndíjak is, másrészt vannak csóró fehérek is, harmadrészt vannak kőgazdag feketék is. A különbség inkább abban van, hogy valaki mérnökként, vagy orvosként, vagy rapperként, esetleg drogdílerként képzeli el a jövőjét. És tény az is, hogy amíg el nem kapják addig egy menő drogdíler körberöhögi az orvost vagy a mérnököt fizetés szempontjából.

midnightcoder2 2020.07.28. 21:27:03

@Reding Roli: "teljesen mindegy , hogy az afroamerikai lakosság mennyire reprezentatív bizonyos bűncselekmèny típusok esetèben , kollektív módon akkor sem lehet elítèlni egy közössèget , a hatóságoknak pedig egyenlő elbánásban kell rèszesíteni őket is"

Persze, csak ha a rendőrök minden 100. gyilkost lelőnek rassztól függetlenük, akkor nyilván több halott négered lesz ha kb. ugyanannyi fehér és néger gyikos van, de a négerek aránya 18% a lakosságban a fehéreké meg 80%.

midnightcoder2 2020.07.28. 21:34:11

@Reding Roli: "Obama legutóbbi beszèdeiben is felhívta a figyelmet , hogy a rendszerszintű rasszizmus jelen van az USA -ban"

Persze hogy felhívta, elvégre demokrata, és mint ilyen atombombát is kilőne a saját országára csak hogy ne a republikánusok győzzenek. Kérdés csak az, hogy ha a demokraták győznek akkor vissza tudják-e tuszkolni a szellemet a palackba, vagy így is, úgy is kitör a polgárháború. Elég nagy kockázat fűteni a feketék rasszizmusát az USA-ban a fehérek ellen, mert nem biztos hogy ha Trumpot le tudják váltani, utána le tudják állítani őket. A másik kérdés hogy mi van ha nem...

Amúgy pedig mondhat ő akármit magáról, aki Obamánák négerebb az már csal. És ha rendszerszintű rasszizmus lenne, akkor fehérek nem szavaznának meg egy néger elnököt.

midnightcoder2 2020.07.28. 21:38:18

@nincs1agy: "Ez az irányított utcai majomcirkusz Floyd nélkül is elkezdődött volna."
Persze hogy el, de azok akik most mártírt csináltak Floydból, pont leszarnák hogy meghalt ha történetesen fehérnek születik.

midnightcoder2 2020.07.28. 21:41:33

@nincs1agy: Ergo a BLM nem black lives matter too, hanem only black lives matter.

kewcheg 2020.07.28. 21:48:32

@Reding Roli: hát barátom, az USA nagy részén te semmilyen rasszizmust sem fogsz találni, sőt az intelligens,normális fehérek még talán túlontúl tipegősen is viszonyulnak fekete, vagy bármilyen színű honfitársaikhoz.Ott a pc.annyira erős, hogy még a hátuk mögött sem mondanának egy rossz szót a fekákra,(ezt nézd meg idehaza, ahol a kokérókat a hátuk mögött minden paraszt a halál faxára kívánná legszívesebben) a fekete,ha már csak beáll egy Starbucks-ba vagy Delibe,akárhová, ha csak eltéblábol, nem csinál nagy kárt, már megkap napi száz dollárt, és gyakorlatilag a legtöbb munkahelyről kirúghatatlanok....Jó, tudom, nincsenek túlfizetve, de ha már egy kicsit tanul, elvégez valami, akármi szakmát, azért már az a napi száz dollár mindjárt százötven vagy száznyolcvan lesz, a gyereke meg már ennél is tovább léphet...És ezeknek a blm-eseknek ez sem elég jó, nekik Lenin vagy Mao vagy kunbéla,apjafaxa kell, szegény szerencsétlen hülyék....még visszasírják majd a régi Amerikát...

Reding Roli 2020.07.28. 21:56:01

@zord íjász: white trashnak, a fehér munkásosztály/fehér alsó középosztály tagjainak, vagy a spanyol ajkú/ázsiai szegényeknek sincsen 55 dollárja egyetmre beíratni a gyermekeiket, "

Pont az írtam fentebb , hogy nemcsak a feketèknek van elege a rendszerből, hanem a fehèr alsóbb nèposztályoknak - , ès latin-amerikaiaknak is ....A többsèg egy egyenlőbb , igazságosabb társadalmat szeretne , ahol alapvető jog pl a színvonalas felsőoktatáshoz , vagy az egèszsègügyi ellatashoz jutás lehetősège.....Egy kint èlő echte amerikai ismerősöm , aki rokkant , arra panaszkodott , hogy Trump elvette a gyógyszertámogatásat ès ma már alig tud megèlni ...Trump kiszúrt az alsó rètegekkel , az tèny, nem lehet a problèmakat csa a nègerkèrdèsre redukalni...
Egyèbkent nem vagyok " haladár " baloldali liberális sem , egyszerűen a tényeket írom ...Èn èveket éltem az USA- ban, nekem nem kell linkelgetni videókat...Ekkora társadalmi feszültségek a 2000- es èvekben nem voltak mint most, bar a rendőri túlkapások már akkor is tömegesen fordultak elő...

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 21:57:16

Minden háború végén azzal búcsúznak a fegyverektől, hgy soha többé. Aztán eltelik egy viszonylag konstans idő - nagy háborúk esetében úgy 20-30 év - és újra megszólalnak az indulók, verik a harci dobot

Úgy látszik ez elmondható a világmegváltó forradalmakra is. Eltelt közel 3 évtized a rohadtul kiábránditó komenista rencer összeomlása óta, és újra éledeznek az eszmék egy kicsit más konfigurációban. A legmókásabb az egészben az, hogy olyanok jönnek vele, akik soha nem tapasztalták milyen a gyakorlatban

Reding Roli 2020.07.28. 22:03:08

@kewcheg: Az èszaki államokban nem jellemző a rasszizmus , főleg a nagyvárosokban ...Georgiában vagy a dèli államokban már más a helyzet ...Külön ügyvédi iparág van csak a " racial discrimination " ügyekre szakosodva...
Nyilván ezen ügyek egy rèsze nem áll meg, viszont sokat meg is nyernek..

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 22:11:04

@Reding Roli:
Nagy rendőri túlkapás volt, hogy Floydot kiráncigálták a templomból, ahol éppen ministrált. Csak azért mert fekete volt, pedig meggyújtotta a gyertyát is a szentkép előtt ahol imádkozott

A szabad sajtó úgy tudja hogy világéletében józanul nézte a dolgokat, rá se birt pillantani a narkóra mielőtt elfogyott. Önként adta rendőrkézre magát, hiába próbálták kituszkolni a rendőrautóból ő mégis velük akart menni hogy a fehér inkvizició elé álljon

Ilyen egy igazi példakép, most legalább azok a feketék is tudják akik mást gondoltak eddig

Reding Roli 2020.07.28. 22:19:00

@zord íjász: És itt látható, mennyire védtelenek...meg abban az 1000 videóban, ami fent van a youtube-on, amióta elszabadult az erőszak a városokban, és valahol csak erősödik folyamatosan. Naná, hogy a fehérek és a velük szimpatizáló feketék (!) is felvonulnak. És öröm látni azt is, amikor a fekete rendőrök (nyilván rasszista hazaáruló csicskák) agyba-főbe verik ezt az ocsmány csőcseléket"

Nyugodjál le! Az "ocsmány csőcselék" soraiban is vannak bèkès ès jó szandèkú tiltakozók ès az ellenoldal követői között is akadnak ideológiával túlfűtött gyilkosok ...Tegnap, a louisville- I igazságosztó, vagy a tiltakozó tömegbe szandèkosan gèpjarművel behajtók között..
Az igazság soha nem fekete- fehèr, a legtöbben szigorúan a saját politikai beállítottságuk a társadalmi helyzetük szerint ítèlnek, a másik igazságát , vagy legalabb a lètező èrdekeit soha nem kèpesek elismerni...Ebből meg nem èrtèsből következhet egy polgárháború...

Reding Roli 2020.07.28. 22:21:51

@Az EU a népek börtöne: Direkt nem Floydot hoztam pèldanak ...De, kèrdezem , most azért mert piti szèlhamos volt ,indokolt jogszerű volt a meggyilkolása?

Gery87 2020.07.28. 22:25:53

"Míg az amerikai népességnek csak a 13%-a, addig a rendőrság által 2013 után megölteknek a 28%-a volt fekete"

Engem az bosszant hogy marhára tabusítva van és semmi nem esik szó arról hogy talán nem, vagy nem csak a rasszizmus és előítélet áll emögött hanem szociokultúrális hatások, minták.....lásd: cigányság. persze erről beszélni nem lehet.....mert jaja rasszista.

Az amerikai ázsiaiak megítélése sem volt jobb régen, ma is egy külön "race"...mégsem hallani bandázó, bűnöző ázsiaiakról.
Legalábbis nem ez hallod, látod, nem ez rögzült be Hollywood és a nagypolitika felől sem...pedig a fenti logika alapján az számarányuk ebben irreleváns lenne.
Egyszerűen jobban integrálódtak mint a feketék....és nem hinném hogy ennek kizárólagos oka az hogy nincs rabszolga múltjuk!

Billy Hill 2020.07.28. 22:43:27

Valahol olvastam, hogy Biden mint (hirtelen alkalmatlanná váló) elnök előre tolásával kívánják installálni az "igazi" elnököt, szóval azt érdemes nézni, hogy kire esik a választás alelnök témában. Érdekes megközelítés, mindenesetre az biztos, hogy az öreget inkább már pihentetni kellene, bár folyamatosan azt nyomják, hogy mennyire népszerű...

Az EU a népek börtöne 2020.07.28. 23:32:08

@Reding Roli:
Eddig azt gondoltam egybiteseknek nyomod a szöveget, de most azt látom 1,1 biteseknek is jó ez még

De a 2 bitesek esetleg már megkérdeznék, ugyan mondjad mán el miből gondolod hogy szándékos emberölés (= a gyilkosság jogi megnevezése) volt az eset?

Meg azt is hogy mért azért mert fekete volt? Mi utal konkrétan arra hogy rasszista inditék lett volna? Kihivják a zsernyákot, igazoltat, feltesz pár kérdést és ha nem lehet lezárni a helyszinen az ügyet, akkor előállit. Ez Amerikában automatikusan együtt jár a megbilicseléssel. Ha ellenáll az előállitásnak, akkor meg kell törni az ellenállását. Egy ruhásszekrény nagyságú izompacsirtánál ez nem fog kézrátétellel menni. Pláne ha erőszakos priusza van az illetőnek, akkor eleve másként állnak hozzá, amikor ellenáll.

Ebben eddig annyi a bőrszin, mint mackósajtban a brummogás. Aztán jön ugye az a bizonyos fojtófogás, de annak következtében halt már meg fehér is rendőri intézkedés során. De az más, sima szakszerűtlenség volt a rendőrök részéről, ez viszont izé, innentől te tudod jobban mit kell mondani

Reding Roli 2020.07.28. 23:53:22

@Az EU a népek börtöne: Mifèle ellenállást kellett megtörni azután , hogy már kirángatták a kocsijából, ès megbilincseltèk egy 20 dolláros állítólag hamis csekk miatt? Miért is kellett már megbilicselve 8 percig a nyakán tèrdelni , miközben a 20- szor kèrlelte a rendőrt , hogy nem kap levegőt?? közben az esemèny szemtanúi is kèrtèk a rendőrt , hogy szálljon le a nyakaról....
Ez gyilkosság , akárhogy nèzzük , azt hogy volt - e rasszista motiváció, szinte soha nem lehet bebizonyítani...
Nektek náciknak persze nem számít egy nèger èlete ..
www.bbc.com/news/world-us-canada-52861726

Reding Roli 2020.07.29. 00:01:41

@Az EU a népek börtöne: Ja , ès nem "rendőri szakszerűtlensèggel " vádolják , Derek Chauvint , hanem szandèkos emberölès, second degree murder
" second-degree murder is defined as murder that is not premeditated, or murder that is caused by the offender's reckless conduct that displays an obvious lack of concern for human life. "

Azt viszont , hogy volt rasszista indítèk a cselekmèny mögött , nem lehet szinte bebiznyítani ...A saját èrdekèben biztos nem vallja be , ha volt is...

Reding Roli 2020.07.29. 00:11:03

@Az EU a népek börtöne: Itt van egy tanulmány a " Nature" magazinban jelent meg, amely szerint van alapja annak a percepciónak , hogy a fehér rendőrök gyakrabban alkalmaznak erőszakot a feketèkkel szemben , hasonlítva a fekete rendőrök intèzkedèsei kevèsbè brutálisak a feketèkkel szemben...Az előítèletek ès a fèlelmek lèteznek ès a rasszizmus is ...
www.nature.com/articles/d41586-020-01846-z

apro_marosan_petergabor 2020.07.29. 01:27:39

- Radikális baloldal: anarchista kommunisták
Nem kérünk többé kommunizmust, az amerikaiak a háború után tudták még, lévén sztalinra koncentráltak, mint kényszerű szövetségesükre, ma már nem...
- Floyd: töbszörösen elítélt kábítószer dealer, aki nem először került szembe a rendőrséggel
- rasszizmus: rendőri túlkapásról van szó, aminek köze nincs a rasszizmushoz, a rendőröket, akik részt vettek benn tetük súlyának megfelelő büntetésben kell részesíteni - a politikai habosítás felesleges
- Miért van politikai habosítás: Trump kihúzta a szőnyeget az ultraliberális elit alól, enélkül esélyük se lenne a választásra. A négereknek javította a lelehetőségeket a munkához jutásra, a globál kapitalizmust megfékezte, a csapatokat haza rendelte
- Ez a demokrata héjákna nagyon nem tetszik -bármi áron hatalomra akarnak kerülni
- Ronal Reagan megmondta, a kommunizmus a liberlizmus álarcában fog visszatérni -a dolog elkezdődött, bevált módszerekkel - történelem hamisítás, átírás, anarchista lázongás, halászás a zavarosban

Az EU a népek börtöne 2020.07.29. 02:12:45

@Reding Roli:
Amit állitasz annak bárki látja az ellenkezőjét a videofelvételen

www.nbcnews.com/video/new-video-appears-to-show-struggle-between-george-floyd-and-police-officers-inside-vehicle-84174917868

Floydot be akarták tuszkolni a rendőrautóba, de ellenállt. Többen nyomkodták be, ami nem könnyű egy 2 méteres és kb. 120 kilós izompacsirtával. Aztán amikor már benn volt, erővel megint sikerült kimásznia. Ezután térdeltek rá, hogy ne másszon tovább. Ez jól látszik, nagyon elvakultnak kell lenni ahhoz, hogy más olvasatot adjál a dolognak.Tökmindegy hogy 20 vagy 2000 dolláros csalás miatt hivták ki a zsernyákokat, elő kellett állitaniuk

Hogy ezek után bedobja a törölközőt arra vsz. nem számitottak, a narkó vagy alkohol is hozzájárulhatott ehhez. Ugyanilyen haláleset előfordult amikor fehér volt az előállitott, erről irtam. Dörzsöld meg a szemed és olvasd újra, mert úgy látom nem jutott el az agyadig. Meg az sem, hogy a 4 intézkedő rendőr közül 2 nem fehér volt

Amerikában a rendőrök évente lelőnek vagy más módon végeznek úgy 500-1000 személlyel, meg persze ők is megkapják a magukét. A rendőrök áldozatai között több a fehér mint a fekete. A feketék számaránya magasabb, de ezt simán magyarázhatja hogy gyakrabban kell intézkedni ellenük a gyakoribb bűnelkövetés miatt. Lehetnek más szempontok is, mint például a hagyományos értelemben vett rasszizmus, de az alternativ magyarázatok automatikus elvetése a hozzád hasonló szemellenzősöket jellemzi. Ezért nem is érdemes komolyan venni amit összehordtok

A dolgok kicsit bonyolultabbak annál, hogysem 1 bites ésszel fel lehetne fogni. Persze amikor a tények nem igazolnak, akkor jön a nácizás, mint tipikus 1 bites reakció. Ez a hisztérikus vergődés inkább csak szórakoztat

marosy 2020.07.29. 06:13:07

Túl van lihegve ez az egész. Szarok a BLM rasszista mozgalomra.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.29. 06:32:01

@Reding Roli: "..Èn èveket éltem az USA- ban, nekem nem kell linkelgetni videókat..."
Erről azok a németek jutnak eszembe, -akadtak vagy 40 millióan- akiknek fotókon mutogatták az amerikaiak a haláltáborok hullahegyeit, és azt mondták, hogy semmit sem tudtak erről. Ott éltél az USA-ban, de úgy lököd itt a védhetetlen rizsádat, mint valami BLM fejtágító kurzuson átesett álliberális agymosott.

"Ekkora társadalmi feszültségek a 2000- es èvekben nem voltak mint most, bar a rendőri túlkapások már akkor is tömegesen fordultak elő..."

Értem, tehát a fekete közösségeknek a XX. század első harmadában előfordult tömeges -jogos alapokon nyugvó- és sorozatos lázadásai, (legalább 5)

vagy Tulsa

vagy 1945-től az 1970-es évek közepéig a Legerőteljesebb békés polgárjogi vagy radikális fekete mozgalmak (Martin Luther King, Malcolm X) , de persze utána sem csillapodva, csak a hangsúlyokban eltolódva

illetve 1945 után, szüntelenül, a lincselésekkel (Ku Klux Klan), nagy port kavart, egyértelműen rasszista indítékú gyilkosságokkal, a rendőrök által brutálisan szétvert koncertekkel (Paul Robeson), rendezvényekkel

a törvényhozásban szinte állandósult nagyüzemben, amely a feketéket hátrányba hozó törvények, szabályok eltörlését jelezte (szavazati jogok, diszkrimináció, szegregáció stb.)

az 1992-es nagy Los Angeles-i zavargások, ahol az amerikai tv- nézők többsége azt hitte, hogy játékfilmet lát, vagy a harmadik világból tudósítanak

nem arra utalnak számodra, hogy ezek a társadalmi feszültségek állandóan jelen voltak, és akár sokkal iszonyatosabb formában is. (tehát állami, törvényhozói, nyílt lincseléses, tömegzavargásokkal, folyamatos lázongásokkal...és persze az elmaradhatatlan bűnözési hullámmal, illetve a városokban a lakóparkos, rácsos, kerítéses felfegyverkezéssel együtt)

Figyelj, azért a HaFr-nál te sokkal értelmesebbnek tűntél idáig. Te komplett idióta vagy, baszd meg? Vagy merev részegen kommentelsz ilyenkor? Miket hordasz itt össze? Fogalmad sincs az az amerikai történelemről, nem tudsz semmit a fekete mozgalmakról, nem ismered ezeknek a hátterét, és azt már látom, hogy mondhatok bármit, ami tényszerűen bizonyítható, linkelhetek bármit, dobálhatok egymillió adatot, beleálltál a BLM narratívába, -gonosz fehérek, rasszizmus, fehér kiváltságok-ahogy a védenceid. Éltél az USA-ban?! Valami vitrinben, az egyik egyetem polcán, kiállítási eszközként, elrettentő példaként?

Hátborzongató.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.29. 06:49:50

@Reding Roli: "Az igazság soha nem fekete- fehèr, a legtöbben szigorúan a saját politikai beállítottságuk a társadalmi helyzetük szerint ítèlnek, a másik igazságát , vagy legalabb a lètező èrdekeit soha nem kèpesek elismerni.."

Én nem tartozom ezek közé. Soha nem is tartoztam. Én igaz liberális vagyok. Mondhatni konzervatív liberális, vagy liberális konzervatív, vagy egyszerűen csak a kellemetlen igazság keresője és képviselője, avagy polgár. Vagyunk az országban kb. öten. (by Hafr, az ATV-ben, csak konzervatív megközelítésből) Én mindig az igazságot akarom, minden körülmények között, és akkor is, ha az egyszer a véresszájú náciknak, máskor meg a véresszájú álliberálisoknak nem tetszik, amit mondok. Röhögve bizonyítani tudom: ott van a link, ennek a posztnak az első hozzászólásában...meg az összes többi a blogban.

Veled ellentétben, aki Eldöntötte, hogy csak egyetlen igazság létezik, és az ő igazsága az igazság, és állításoddal ellentétben feketén-fehéren az...de ezt már ismeri mindenki ebből az elmúlt 30 évből. Ami a mainstreamtől eltér (legyen akármelyik politikai hatalom által képviselt fősodor) az hazug, hazaáruló geci, rasszista, xenofób, iszlamofób, rémisztő képződmény /sorosista, bolsevik, komcsi, libernyák.

Élő pédája vagy a kognitív disszonanciának: amivel képtelen vagy szembenézni, annak a létezését is letagadod, vagy elbeszélsz mellette, és váltig hangoztatod az ellenkezőjét, csakhogy ne kelljen beismerned, hogy a valóság átgázolt a jól felépített és előre kimódolt álomvilágodon. Amerika nagyvárosai lángokban, vérben, pusztulásban, tomboló erőszakban, válságban...de szerinted a fehérekafehérekafehérek...jó, jó, egy picit az ázsiai és hispano népek is, na, lássuk kivel van dolgunk, de egyébként a fehérekafehérekafehérek...imamalom.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2020.07.29. 07:01:47

@Reding Roli: "Az èszaki államokban nem jellemző a rasszizmus , főleg a nagyvárosokban ...Georgiában vagy a dèli államokban már más a helyzet"

Oké. Hivatalosan bejelentem, hogy összefostam magam a szövegedtől.

Te, figyelj, te éltél az USA-ban.
Hadd kérdezzek már valamit: hallottál már arról, hogy az amerikai polgárháború után az északi államokban milyen brutális diszkrimináció, szegregáció, üldöztetés sújtotta a feketéket, akik oda vándoroltak délről, és hallottál már az ennek nyomán kialakuló gettólázadásokról, zavargásokról, tüntetésekről, erőszakról?

De ha nem hallottál, akkor kérdezek egy egyszerűbbet, mert én nem éltem az USA-ba, így én ezeket nem tudhatom. Te, figyelj. Chicago, New-York, Philadelphia, Washington (a város), Detroit, MINNEAPOLIS !!!! SEATTLE!!!! PORTLAND!!! (50 napja szakadatlanul tombol benne az erőszak, lassan a légierőt is odaküldik),..te, ezek északon vannak?

Irgalmasfaszom!

röf 2020.07.29. 07:18:41

A helyzet egyszerű.
Amerika a beköltözők országa.
Aki rosszul érzi magát a rend világában, tör zúz gyújtogat, miért nem költözik haza?
Például Afrikába...?

midnightcoder2 2020.07.29. 07:43:50

@Reding Roli: "Pont az írtam fentebb , hogy nemcsak a feketèknek van elege a rendszerből, hanem a fehèr alsóbb nèposztályoknak - , ès latin-amerikaiaknak is"

De ez itt kimondottan a feketékről, és csak róluk szól. Más kérdés, hogy egy rakás hibbant fehér fiatal afféle anarchista lázadást lát bele. Ebben mondjuk az amcsi oktatás és általában a média is ludas - és nem csak nálunk, mert míg Hitler rémtettei a csapból is folynak, addig az őt körökkel verő baloldali tömeggyilkosokról Lenin elvtárstól Mao elvtársig szó sem esik. Európában is egy csapat hülye mászkál Che Guevara képével a pólóján, miközben ő is tömeggyilkos volt, ha nem is Mao elvtárs ligájában.

midnightcoder2 2020.07.29. 07:46:27

@röf: Én arra gondoltam, hogy ha ezek a feketék minden áron meg akarják szüntetni a rabszolgaság emlékeit, következményeit, akkor első körben Afrikába kellene költözniük, mert ha anno a rabszolgakereskedők nem szállítják a dédszülőket amerikába, akkor ők ma valamelyik remek afrikai ország állampolgára és épp gumimatracra gyűjtenek amivel átevickélhetnek a Földközi-tengeren európába migrinek.

Csetepaté márki 2020.07.29. 07:52:00

"Míg az amerikai népességnek csak a 13%-a, addig a rendőrság által 2013 után megölteknek a 28%-a volt fekete"

Óriási csúsztatás, sőt átverés a 28%-ot nem a bűnelkövetők, hanem a lakosság arányával összevetni. Egyébként a fegyveres bűncselekmények 60%-át feketék követik el, a 28% kétszer kedvezőbb, mint kellene lennie. Az általad sugalmazott állításnak pont a fordítottja igaz.

nincs1agy 2020.07.29. 09:04:32

@Reding Roli: Próbálna valaki egy olyan kutatást közzé tenni, amely ennek ellent mond.. Egyszerűen utcára kerülne. Ebben a beszédtérben nem lehet erről releváns vitát folytatni nyugaton.
Nem állítom, hogy a feketék alacsonyabb szellemi képességei genetikailag determináltak, biztos benne vannak az őket gyerekkoruktól érő hatások is a családban, akárcsak nálunk a cigányok esetében, de tény, hogy felnőtt korukra szellemi munkára kevéssé alkalmasak, mint a többségi társadalom tagjai.
Az illúzió, hogy önmagában az oktatással lehet ezen változtatni. Ez önmagában közel sem elég, hisz egy igen fontos tényező, hogy mind a feketék, mind a cigányok jó része továbbra is egyfajta törzsi szemléletű erősen maszkulin közegben nő fel, egyfajta erőszakkultuszban. Csak ennek a közegnek a felszámolásával, illetve a kis gyerekek ebből a közegből való kiragadásával lehetne eredményt elérni. Persze mindkét megoldási lehetőség igencsak ütközik a pc idióta dogmákkal..

nincs1agy 2020.07.29. 09:38:56

@zord íjász: Jacko előre megérezte a nagy időket..:)

midnightcoder2 2020.07.29. 09:55:07

@nincs1agy: És hát az is erősen benne van a dologban, hogy a feketék identitásának az egyik sarokköve hogy őket a fehérek elnyomják.

apro_marosan_petergabor 2020.07.29. 13:45:36

@nincs1agy:
Rövid, tárgyszerű kifejtés, egyetértek.
A 800 éves sikertelenség okai a cigányok európai beilleszkedésében:
- a törzsi szokások, morál megtartása
- nem volt külső kényszer, s ösztönzés:
- a törzsek szétrobbantására
- beilleszkedés meggyorsítására
- ehhez csatlakozot az elmúlt 30 évben a píszí szőnyegalásöprő, hazudós
vonala
- Mo-on:
Kádárék:
- munkakerülésre és parkettüzelésre tanították meg őket
- felterelték őket a városokba, megszünt a falusi közösségi norma-kontrol
- a családi pótlék rendszer megélhetési szülésbe terelte őket -eredményét ma
nyögjük
- a FIDESZ-KDNP lépte az első pár ártelmeset
- közmunkakötelezettség
- oktatásba kényszerítés
- mellékes intézkedések

- Ellenzék:
- alapjövedelmet akar alanyi jogon - rémálom, rémkövetkezmények
Négerek:
- sok különbözőség mellett a problémák hasonlóak, mint fent
süti beállítások módosítása